Przygotowanie do małżeństwa i do życia w rodzinie

W sierpniu 2022 roku w życie weszły uchwały III Synodu Diecezji Sandomierskiej. Dla lepszego zrozumienia poszczególnych przepisów, każdego tygodnia zamieszczane będą materiały prezentujące kolejne rozdziały nowego synodu.

W tym tygodniu zapraszamy do zapoznania się z treściami od punktu 519 do 533.

Materiały mogą zostać wykorzystane przy okazji spotkań formacyjnych w parafiach, podczas dyskusji między świeckimi i ze świeckimi.

PODZIEL SIĘ
Ks. Rafał Kusiak
Kapłan Diecezji Sandomierskiej, edukator medialny, medioznawca, Diecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej.