Przygotowanie do pierwszej Komunii świętej oraz sakramentu Bierzmowania

Ostatnie decyzje władz o zniesieniu części obostrzeń sanitarnych pozwoliły na większą swobodę w organizacji duszpasterstwa. W parafiach pojawiły się nowe możliwości w organizowaniu uroczystości pierwszej Komunii świętej dla dzieci oraz sakramentu Bierzmowania dla młodzieży. Niestety nie ma jeszcze możliwości pełnego kontaktu z uczniami w ramach katechezy szkolnej. Katechetom pozostaje zdalne nauczanie i konsultacje z pojedynczymi uczniami w szkole. Mając to na uwadze, ks. Adam Kopeć, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego zwrócił się z prośbą do Księży Proboszczów i Katechetów o solidne przygotowanie dzieci i młodzieży do przyjęcia tych sakramentów.

W skierowanym do duszpasterzy i katechetów piśmie ks. Adam Kopeć przypomina, że warunkiem zorganizowania Pierwszej Komunii świętej oraz dopuszczenia młodych do sakramentu Bierzmowania jest wcześniejsze odpowiednie przygotowanie. W żadnym wypadku nie możne ograniczać się ono tylko do „technicznej próby” przed komunią czy Bierzmowaniem.

– Mając na uwadze zniesienie przez biskupa z dniem 1 czerwca br. dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane oraz nowe możliwości duszpasterskie zobowiązujemy wszystkich odpowiedzialnych za przygotowanie kandydatów do regularnych spotkań formacyjnych, zarówno z dziećmi jak i z rodzicami. Należy przy tym zachować wszystkie zalecenia władz sanitarnych (zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz odległość minimum dwóch metrów między uczestnikami) – podkreśla w piśmie dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego.

– Przypominamy, że w naszej diecezji przygotowanie do sakramentu Bierzmowania trwa 3 lata. W związku z tym należy wznowić regularne spotkania z wszystkimi rocznikami przygotowującymi się do tego sakramentu. Istnieje także możliwość zachęcania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców do indywidualnych konsultacji w szkole, zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz ostatnimi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej – dodaje ks. Adam Kopeć.

Prosimy wszystkich Duszpasterzy i Katechetów o zaangażowanie w przygotowanie dzieci i młodzieży do tych ważnych sakramentów.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl