Przygotowują oprawę muzyczną

Grupa młodych ludzi, wywodzących się głównie z Ruchu Światło-Życie, w dniach 17-26 sierpnia przeżywała Oazowe Rekolekcje Muzyczne (OReMuz). W warsztatach prowadzonych przez muzyków: Piotra Pałkę i Sebastiana Iwanowicza uczestniczy 60 osób. Muzycy tworzą chór wielogłosowy oraz sekcję instrumentalną. – Są to rekolekcje połączone z muzyką. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się modlić muzyką poprzez śpiew i granie na instrumentach. Jesteśmy z różnych miejsc. Każdy ma różne doświadczenia i duchowe, i muzyczne. Ale chcemy tworzyć jedność, aby na koniec rekolekcji, w czasie koncertu modlić się razem z ludźmi i świadczyć w ten sposób o Panu Bogu. Muzyka i słowa wyśpiewywane przez chór, to sposób naszej modlitwy. Mamy Bożą siłę oraz Bożą moc i chcemy prosić o otwarcie się na Ducha Świętego na czas tych rekolekcji – zaznacza Magdalena Cichoń.

Warsztaty są przygotowaniem oprawy muzycznej oazowego Dnia Wspólnoty, który odbędzie się w Połańcu 26 sierpnia.

– Podczas warsztatów koncentrujemy się na tematyce maryjnej. Chcemy ukazać temat roku w Ruchu Światło-Życie: „Sługa Niepokalanej” i połączyć ten temat z objawieniami fatimskimi. Jest wielu młodych uczestników, którzy przyjechali na warsztaty po raz pierwszy. Wielką radością jest to, że są osoby, które chcą rozwijać się muzycznie i łączyć to z duchowością. W miejsce osób, które kiedyś uczestniczyły w warsztatach, a teraz ze względu na obowiązki i pracę nie mogą w nich brać udziału, pojawiają się nowe osoby. Ci, którzy niedawno byli uczestnikami, są teraz animatorami prowadzącymi.W czasie rekolekcji duchowo wchodzimy w głębię Eucharystii. Każdego dnia podejmujemy tematy związane z Eucharystią – zaznacza ks. Marek Kuliński, prowadzący rekolekcje.

Duchową stroną rekolekcji zajmuje się również ks. Tomasz Zych.

Z młodymi spotkał się i modlił bp Krzysztof Nitkiewicz. W kościele Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata w Sandomierzu przewodniczył Eucharystii. Nawiązując do obchodzonego 22 sierpnia wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Królowej, bp Nitkiewicz zauważył w kazaniu, że zgodnie z logiką kalendarza liturgicznego, obchodzone jest ono po uroczystości wniebowzięcia. W tym samym porządku odmawiamy również tajemnice różańca. Ponieważ jednak godność królewska Maryi związana jest z Chrystusem, można powiedzieć, że otrzymała ją już w Nazarecie, kiedy zgodziła się zostać matką Zbawiciela – Syna Bożego – Pana Panów i Króla Królów:

– Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział, że od tamtej chwili Maryja uczestniczy w Bożej odpowiedzialności za świat i w Bożej miłości do świata. Ta jej misja – królewska i służebna zarazem – obejmuje każdego z nas. Maryja jest zawsze z nami i dla nas. Wychodzi nam naprzeciw i czeka na nas. Prowadzi nas ku innym. Pamiętajmy o tym i umacniajmy relacje z Matką Bożą. Wtedy będziemy żyli naprawdę po królewsku – podkreślił biskup.

– Przyjechałam na rekolekcje, bo to piękna inicjatywa, dzięki której możemy chwalić Pana Boga. Muzyka zawsze była bliska mojemu sercu. Czyniąc coś dobrego, mogę jednocześnie rozwijać swój talent, a to służy większemu celowi. Jestem trzeci raz na warsztatach wakacyjnych. W czasie rekolekcji największą wartość ma dla mnie Eucharystia. Dobrze przemyślany jest program naszego dnia. Jest zachowana równowaga między doznaniami estetycznymi i duchowymi, między rozwojem talentu i rozwojem duchowości – zaznacza Ania Malinowska, a wtóruje jej Tomek Kluk: – Do przyjazdu na rekolekcje namówiła mnie animatorka muzyczna. Początkowo miałem dystans do tego pomysłu. Ale kiedy zobaczyłem jak jest na oazie i jak szybko można zżyć się z ludźmi postanowiłem przyjechać. Dobrze zrobiłem, bo doświadczam tutaj tego samego, czego doświadczałem w czasie rekolekcji oazowych. Tym bardziej, że tutaj można chwalić Boga talentami, muzyką, śpiewem i to jest piękne. Najpiękniejsze jest to, kiedy łączymy się i wszyscy razem wychwalamy Boga. Wszyscy łącznie, chociaż każdy czuje to po swojemu.