Ptkanów – Św. Idziego

PTKANÓW

Parafia pod wezwaniem św. Idziego

woj. świętokrzyskie, pow. Opatów, gm. Opatów
27-500 Opatów, Podole 29, tel. 15 868 36 33 www.ptkanow.pl,
e-mail: ptkanow@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Początki parafii i kościoła w Ptkanowie nie są dokładnie znane. Jan Długosz twierdzi, iż pierwszą świątynię ufundował w tym miejscu w XI w. książę Władysław Herman. Inni historycy przypisują fundację kościoła Duninowi herbu Łabędź (XII w.) bądź zakonowi templariuszy. Nie ma wątpliwości, iż parafia funkcjonowała przed 1326 r., kiedy odprowadzała świętopietrze. W XIX w. wieś Ptkanów stopniowo zanikła na rzecz miejscowości Podole i Rosochy. Kościół parafialny pw. św. Idziego zbudowany został na wzgórzu na przełomie XIV/ XV w. w stylu gotyckim. Charakter warowny nadał mu mur, wniesiony w XVI w., opatrzony licznymi strzelnicami. Spaloną pod koniec XIX w. świątynię odbudował w latach 1906-1910 arch. Józef Pius Dziekoński, rekonstruując jednocześnie wszystkie elementy obronne. Restauracja kościoła miała miejsce w latach 1955-1960. W ostatnich latach zamontowane zostało ogrzewanie podławkowe i wiatrołap oraz odnowiono zakrystię. Świątynia jest murowana z kamienia w stylu gotyckim, rozbudowana na pocz. XX w. Jest ona budowlą niewielką: do niemal kwadratowego korpusu dostawione zostało wielobocznie zamknięte prezbiterium, a przy nim zakrystia. Od południa dobudowana jest neogotycka kruchta. Ściany kościoła wykonane są z kamiennego ciosu. Nawę nakrywa płaski strop belkowy, prezbiterium – sklepienie kolebkowo krzyżowe, a zakrystię kolebkowe. Wyposażenie pochodzi z XVIII i XIX w. Świątynia ze wszystkich stron otoczona jest solidnym murem obronnym. W murze okalającym kościół znajdują się specjalnie wyprofilowane otwory przeznaczone dla obrońców posługujących się bronią palną.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 18.00, zimą 16.00.

Odpusty: św. Idziego (1września), NMP Królowej Polski (3 maja).

Kaplica dojazdowa

Lipowa – kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej przy Schronisku dla Kobiet im. św. Brata Alberta, położona ok. 2 km od kościoła parafialnego. Schronisko prowadzone jest przez siostry miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, które przybyły na to miejsce w 1846 r. Kaplica została odbudowana po zniszczeniach II wojny światowej.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30
– w dni powszednie: 7.00.

Dom zakonny: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Lipowej, 27500 Opatów, Lipowa 11, tel. 15 868 25 33.

Do parafii należą: Brzezie, Buszkowice, Kornacice, Lipowa, Podole, Przeuszyn, Rosochy, Trębanów.

Ogólna liczba mieszkańców: 1413.

Kapłani pochodzący z parafii: M. Marchewka, R. Koterbski, M. Bajak.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. Potocka.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 50 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Rafał Golonka (od 2019 r.)