Publikacja na srebrny jubileusz

Ks. Czesław Murawski wydał książkę o ćwierćwieczu działalności Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej.

– Moim zamierzeniem było ukazanie wspólnego działania katolików z terenu naszej diecezji na rzecz rodziny, propagowania jej praw oraz obrony przed zagrożeniami. Po drugie, minione lata działania stowarzyszenia są wspaniałym świadectwem jak wiele można zdziałać wspólnie, w grupie, w stowarzyszeniu – podkreśla ks. Czesław Murawski, autor książki i długoletni diecezjalny asystent stowarzyszenia.

Autor poprzez analizę dokumentów zgromadzonych w archiwum stowarzyszenia w kolejnych rozdziałach książki przedstawia jego powołanie, ukonstytuowanie, organizację oraz strukturę. Ponad ukazuje stowarzyszenie, jako miejsce formacji duchowej i intelektualnej oraz jego działalność popularno-naukową prowadzoną na rzecz rodziny. Szczególną uwagę ks. Czesław Murawski koncentruje na udziale stowarzyszenia tworzeniu szkoły katolickiej w Sandomierzu, uczestnictwie jego członków w życiu społeczno-politycznym, organizacji sympozjów na temat rodziny oraz powołaniu i prowadzeniu Ośrodka Wsparcia Rodziny w Jędrzejowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego.

– Stowarzyszenie powstało, jako inicjatywa osób świeckich, którzy chcieli wspierać i działać na rzecz rodziny. W latach największej aktywności skupiało około 600 członków działających w ponad 25 kołach. Jednym z zadań stowarzyszenia jest służyć rodzinie w wymiarze religijnym, molarnym i społecznym. Trzeba podkreślić, że minione lata niosą w sobie świadectwa takiej troski, wystarczy wspomnieć: propagowanie Karty Rodziny, oddziaływanie w obronie życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci czy materialną pomoc niesioną przez członków stowarzyszenia rodzinom będącym w potrzebie – dodaje autor książki.

– Małżeństwo i rodzina są jednym z najcenniejszych darów, jakie człowiek otrzymał od Boga. Stwórca pobłogosławił Adamowi i Ewie oraz ich potomstwu, a Jezus Chrystus – Syn Boży zrodzony w ludzkiej rodzinie – od początku swojej ziemskiej działalności okazywał serdeczną bliskość małżonkom, ojcom, matkom i dzieciom, podnosząc przymierze małżeńskie do godności sakramentu (cf. KKK, 16031605, 1613). Kościół podąża tą samą drogą poprzez celebrację świętych obrzędów, duszpasterstwo, edukację czy działalność charytatywną. W tym prorodzinnym apostolacie aktywni są zarówno duchowni, jak i świeccy. Katolickie Stowarzyszenie Rodzin, któremu poświęcona została publikacja ks. prałata Czesława Murawskiego, stanowi ważną formę wspomnianej działalności. Sam autor jest od lat dobrym duchem stowarzyszenia, angażując się jednocześnie w innych obszarach duszpasterstwa rodzin, zresztą nie tylko na terenie Diecezji Sandomierskiej. Od pierwszych dni biskupiego posługiwania mogłem zawsze liczyć na jego wiedzę, doświadczenie, a także pomysły, bo żeby zbudować coś wartościowego, trzeba posiadać najpierw wizję – napisał bp Krzysztof Nitkiewicz we wstępie do książki.

Podsumowanie publikacji stanowią ciekawe i cenne wspomnienia kilku członków stowarzyszenia.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu.