Pysznica – Podwyższenia Krzyża Świętego

PYSZNICA

Parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego
i św. Jana Chrzciciela

woj. podkarpackie, pow. Stalowa Wola, gm. Pysznica
37-403 Pysznica, ul. Wolności 297, tel. 15 841 00 27
www.parafiapysznica.pl, e-mail: parafia.pysznica@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Pysznica swoimi początkami sięga połowy XVI w. W 1558 r. Serafin Doboniecki uzyskał od króla Zygmunta Agusta przywilej lokacyjny, na mocy którego założył wieś Wola Pysznicka (nazwa ta zmieniała się: Spyszna Wola, Wola Pisyńska, Pisznica). Pierwszą drewnianą świątynię w tym miejscu wystawili sołtys Grzegorz Studzieński wraz z osadnikami ok. 1564 r. Nosiła ona wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego i początkowo przynależała do parafii w Charzewicach. W 1569 r. król Zygmunt August ustanowił w Pysznicy parafię, jednocześnie odpowiednio ją uposażając. Tytuł kościoła oraz akt utworzenia nowej parafii zatwierdził bp B. Maciejowski w 1605 r. Posiadała ona bardzo rozległy teren, w jej skład wchodził m.in. kościół filialny w Kurzynie. Pierwsza świątynia przetrwała do czasu najazdu szwedzkiego, kiedy to została zniszczona. Niedługo potem na tym samym miejscu powstał kolejny kościół, który prawdopodobnie uległ pożarowi na początku lat 80-tych XVIII w. Trzecia świątynia w Pysznicy została wzniesiona w 1784 r. Jej budowa została sfinansowana z kasy cesarskich dóbr kameralnych oraz ofiar parafian. Poświęcił ją bp A. Gołaszewski 29 czerwca 1792 r. Jednak i ten kościół spłonął w czasie działań wojennych w 1914 r. Nabożeństwa przeniosły się wówczas do prowizorycznej kaplicy. Budowę nowej, murowanej świątyni rozpoczęto w połowie lat 20-tych XX w. Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jana Chrzciciela zbudowany został w latach 1924-1931 wg projektu arch. Wawrzyńca Dajczaka. Kamień węgielny pod budowę tej świątyni poświęcono w 1926 r. W latach 60-tych XX w. z inicjatywy ks. Władysława Szubargi wykonano polichromię i zainstalowano organy. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp Franciszek Barda. W latach 1994-96 wykonano nową polichromię we wnętrzu kościoła, przebudowano ołtarz główny, wyłożono marmurem prezbiterium, dokonano renowacji witraży oraz wymieniono instalację elektryczną. Kolejne prace restauracyjne kościoła miały miejsce w latach 2003-2008 (m.in. remont organów, osuszenie fundamentów, wykonano też nowe, granitowe schody). Świątynia charakteryzuje się sporymi rozmiarami i monumentalnością bryły. Wybudowano ją w okresie międzywojennym, a więc zdradza ona znamiona eklektyzmu. Jest murowana, otynkowana i pokryta blachą miedzianą. Nieco płaską fasadę zamyka od lewej wysoka wieża zwieńczona wielobaniastym hełmem z latarnią. Kościół jest w formie bazylikowej, z węższym, okrągło zamkniętym prezbiterium. Wewnątrz znajduje się sklepienie kolebkowe z lunetami, zaś nad bocznymi nawami, do których prowadzą łukowate arkady z iluzorycznymi pilastrami, sklepienie krzyżowo-kolebkowe. Malatura ścian jest współczesna, zaś w oknach znajdują się modernistyczne witraże. W niedawno odnowionym prezbiterium umieszczono trzy duże, polichromowane rzeźby grupy ukrzyżowania otoczonej glorią promieni w barwie złota.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 18.00
– w dni powszednie: 6.30, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 10.00, 18.00.

Odpusty: Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września), św. Jana Chrzciciela (24 czerwca).

Kaplica

Pysznica-Olszowiec – kaplica pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego i św. Klary, położona ok. 3 km od kościoła parafialnego. Wybudowana została w 1792 r. z fundacji Stanisława Wojciechowskiego. Remontowana w latach 1913-1914 (wymiana gontu na blachę) oraz w latach 90-tych XX w. Częściowo uszkodzona podczas pożaru w latach 70-tych tegoż wieku. Kaplica jest drewniana o konstrukcji zrębowej, halowa, bez wyodrębnionego z nawy prezbiterium, zamknięta trójbocznie. Do frontonu przylega kruchta, a do boku nawy zakrystia. Dach jest kryty blachą z wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz strop jest płaski, a ściany pokryte polichromią iluzjonistyczną z elementami roślinnymi. Wyposażenie stanowi ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Śnieżnej i olejne obrazy ludowe na ścianach nawy.
Msze święte:
– okazjonalnie i w dni odpustowe.
Odpust: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, św. Klary (11 sierpnia).

Domy zakonne: Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki), 37-403 Pysznica, ul. Wolności 301, tel. 15 841 00 74, e-mail: serafitkipysz@wp.pl

Do parafii należą: Pysznica, Pysznica-Olszowiec, Sudoły.

Ogólna liczba mieszkańców: 3879.

Kapłani pochodzący z parafii: K. Kopeć, K. Ziarnowski SVD, T. Wołoszyn, M. Selwa, K. Sudoł, R. Cudziło.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: A. M. Szewczyk, D. Wołczańska.

Grupy parafialne: Dziewczęca Służba Maryi, harcerze, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, Koło Przyjaciół WSD, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 600 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Andrzej Maczuga (od 2020 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Damian Stala (od 2017 r.)
Emeryt - Ks. kan. Jan Kłak (od 2020 r.)