Pysznica – Podwyższenia Krzyża Świętego

KONTAKT:

Gm. Pysznica, pow. Stalowa Wola, woj. podkarpackie
37-403 Pysznica, ul. Wolności 297

tel. (+48) 15 841 00 27
E-mail:
Strona www: parafiapysznica.pl

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 7:00; 9:00; 11:00; 18:00
Święta państwowo zniesione: 8:00; 10:00; 18:00
Dni powszednie: 6:30; 18:00 lub 17:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. kan. Jan Kłak
Wikariusz - Ks. mgr Damian Stala (od 2017 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Pysznica, Olszowiec, Sudoły.

Liczba katolików:
3455

Odpusty:

Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września)
Św. Jana Chrzciciela (24 czerwca)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Pysznica – Olszowiec, kaplica pw. Zesłania Ducha Świętego i św. Klary (3 km)

Domy zakonne:
Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki)

Historia:
Parafia Pysznica powstała na obszarze tzw. Puszczy Sandomierskiej. Od swego założenia w 1558 r., na mocy przywileju wydanego przez króla Zygmunta Augusta Serafinowi Dobanieckiemu, wieś Wola Pysznicka, wchodziła w skład archidiakonatu sandomierskiego, diecezji krakowskiej. Dopiero w 1786 r., na skutek przemian politycznych, znałazła się w granicach diecezji przemyskiej. Pierwszy kościół drewniany wybudowany został około 1564 r. Sołtys wsi Grzegorz Dobaniecki uzyskał pozwolenie od króla Zygmunta Augusta na budowę świątyni w nowo powstałej miejscowości. Do kościoła tenże monarcha ufundował dwa dzwony. W 1605 r. tytuł kościoła jak i nową parafię zatwierdził biskup krakowski Bernard kard. Maciejowski. Nowy kościół posiadał trzy ołtarze, drewnianą monstrancję i chrzcielnicę. W wyniku najazdu szwedzkiego świątynia ta została zniszczona. Niedługo potem na tym samym miejscu wybudowano drugi kościół. Trudno ustalić datę jego powstania, gdyż nie zachowały się żadne dokumenty na ten temat; wizytacja z 1728 r. stwierdza istnienie nowego kościoła. Ta sama wizytacja potwierdza, że w kościele znajdują się cztery boczne ołtarze, nowe organy, stalle w prezbiterium, ambona i wiele obrazów. W początkach lat 80-tych XVIII stulecia kościół prawdopodobnie spalił się. W 1784 r. wzniesiono nową drewnianą świątynię. Koszta jej budowy pokryto z kasy cesarskich dóbr kameralnych i z ofiar parafian. Poświęcenia jej dokonał bp Antoni Gołaszewski (29 czerwca 1792 roku). W r. 1887, ze względu na potrzeby wiernych dobudowano tzw. „babiniec”. W czasie działań wojennych w 1914 r. kościół spłonął. Nabożeństwa w tym czasie sprawowano w prowizorycznej kaplicy. Budowę nowego (obecnego) kościoła rozpoczęto w 1925 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Ignacego Pyzika. Kamień węgielny poświęcono w 1926 r., a całą budowę w stanie surowym ukończono w 1931 r. Projektantem budowy był inż. Dajczak. W latach 60-tych z inicjatywy ks. Władysława Szubargi wykonano polichromię i zainstalowano organy. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp Franciszek Barda. W kościele znajduje się, oprócz ołtarza głównego z rzeźbioną sceną Ukrzyżowania, dwa ołtarze boczne dedykowane Wniebowzięciu NMP i św. Janowi Chrzcicielowi. Parafia posiada akta parafialne od 1760 r.

- POKAŻ MNIEJ -