Racławice – Św. Stanisława BiM

RACŁAWICE

Parafia pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika

woj. podkarpackie, pow. Nisko, gm. Nisko
37-400 Nisko, Racławice, ul. Rudnicka 83, tel. 15 841 25 21
www.parafiaraclawice.wixsite.com/swstanislaw
www.facebook.com/swstanislawbmraclawice
e-mail: parafiaraclawice@tlen.pl

INFORMACJE O PARAFII

Początki parafii Racławice nie są dokładnie znane. Z całą pewnością istniała ona już w 1325 r., kiedy to płaciła świętopietrze. Można jednak przypuszczać, iż powstała po drugim najeździe tatarskim, ok. 1270 r. W swojej historii parafia Racławice posiadała co najmniej 4 świątynie. Pierwsza, która prawdopodobnie powstała w okresie tworzenia się parafii, przetrwała do czasu potopu szwedzkiego, kiedy to została zniszczona. Drugi z kościołów zbudowany został w I poł. XVIII w. (konsekrowany przez bpa M. Kunickiego w 1742 r.). Istniał do 1914 r., kiedy to spłonął na skutek ostrzału przez wojska rosyjskie. Kolejna świątynia zbudowana została w 1920 r. (uroczyście poświęcona 8 maja 1921 r.). Służyła ona wiernym parafii do 1998 r., kiedy to oddano do użytku czwarty, murowany kościół. Z terenu parafii Racławice powstało 5 ośrodków duszpasterskich: Nisko, Zarzecze, Nowosielec, Przędzel oraz Nisko – Podwolina. Kościół parafialny pw. św. Stanisława BM zbudowany został w latach 1991-1999 wg projektu inż. Zygmunta Chucherko. Całością prac kierował ks. Mieczysław Porawski. Ze starego kościoła przeniesiono: 3 ołtarze, ambonę, chrzcielnicę, krucyfiks, konfesjonały, 27-głosowe organy, stacje drogi krzyżowej. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp W. Świerzawski 8 maja 1999 r. W latach 2005-2010 zamontowano 23 witraże, głównie z elementami figuralnymi. Renowacja zabytkowych elementów przeniesionych ze starego kościoła miała miejsce w latach 2013-2014. W bryle kościoła można dopatrzeć się cech architektury postmodernistycznej. Na ścianie frontowej dostrzec można powtarzający się motyw łukowatego okna oraz naprzemiennie otynkowane i ceglane schodkowate sterczyny, nawiązujące do sztuki gotyku. Prosty namiot dachu zakończony jest przez wyższe i szersze prezbiterium, zwieńczone klasyczną, wieloboczną sygnaturką z iglicą, tworzące coś na kształt nawy poprzecznej. Z tyłu prezbiterium, zakończonego krzywizną ściany ołtarzowej, znajduje się niskie zaplecze w obejściu. Kościół jest trójnawowy, oświetlony dużymi, powtarzającymi się oknami i przedzielony okrągłymi, betonowymi kolumnami. Jego wystrój został ubogacony przez trzy eklektyczne ołtarze: boczne z obrazami, a główny z figurami świętych, wiszącą ambonę przy kolumnie oraz sięgający sufitu duży, drewniany krucyfiks przeniesiony z poprzedniego, drewnianego kościoła.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 17.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 10.30, 17.00.

Odpusty: św. Stanisława BM (8 maja), Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia).

Do parafii należą: Nowa Wieś, Nisko ul. Racławicka, Racławice ulice: Akacjowa (część: numery 1,5,5a, 9,19,22,46), Krótka, Kwiatowa, Lubelska, Lubelska Boczna, Nadjeziorze, Nowowiejska, Piaskowa, Rudnicka, Torowa (część: numery 18,18a,28,31a,35,37,40,56,60,62,64,72,86,88,90,92,98), Zielona; Wolina ulice: Błonie, Piaskowa, Sienkiewicza.

Ogólna liczba mieszkańców: 2006.

Kapłani pochodzący z parafii: P. Małek, T. Moskal.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: D. Zybura.

Grupy parafialne: Grupa Modlitewna Czcicieli Niepokalanego Serca NMP, harcerze, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Instytucje i ośrodki kościelne: Katolicki Dom Kultury „ARKA” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach, 37-400 Nisko, ul. Rudnicka 108, tel. 15 841 39 00, www.arka.sandomierz.opoka.org.pl; e-mail: arkaraclawice@interia.pl.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 1 km.
Na cmentarzu znajduje się kaplica pw. Miłosierdzia Bożego. Wybudowana została w 2015 r., a poświęcona przez bpa K. Nitkiewicza 29 października 2016 r.
Msze święte:
– w ostatnie niedziele miesiąca: 15.00

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Franciszek Sałęga (od 2019 r.)
Emeryt - Ks. kan. mgr Jan Kądziołka (od 2019 r.)