Rada Miasta uczciła jubileusz diecezji

W Sali Rycerskiej na Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 200. rocznicy powstania diecezji sandomierskiej.

Foto. Paweł Kara

15 czerwca, w przeddzień centralnych obchodów jubileuszu 200-lecia diecezji, Rada Miasta podczas 61. uroczystej sesji podjęła uchwałę doceniającą zasługi diecezji w kształtowanie i rozwój dziedzictwa religijnego, kulturowego i społecznego Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej.

W uroczystej sesji wzięli udział: bp Krzysztof Nitkiewicz, bp senior Edward Frankowski, przedstawiciele obu izb parlamentu, burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski, radni miasta wraz z przewodniczącym Piotrem Chojnackim, kapłani z urzędów kurialnych i parafii Sandomierza, przedstawiciele służb mundurowych, urzędów i instytucji samorządowych i społecznych.

Sesję rozpoczęło odegranie hejnału sandomierskiego. Po stwierdzeniu obecności quorum radnych, uroczystą sesję otworzył przewodniczący rady Piotr Chojnacki. Po przyjęciu porządku obrad głos zabrał Marek Bronkowski, Burmistrz Miasta Sandomierza.

– Historia miasta i sandomierskiego Kościoła się przenika. Jest zapisem żywej wiary i troski o zachowanie wartości patriotycznych i duchowych. Podczas takich uroczystości jak ta dzisiejsza możemy pozwolić sobie na chwilę refleksji i pomyśleć: jak ja utożsamiam się z naszą diecezją, co dla niej zrobiłem, czy jest dla mnie ważna, czy w ogóle myślę o niej, jako o terytorium administracyjnym czy jako o wspólnocie wiernych? (…) Dzisiaj to świętowanie chcemy odczytywać i przeżywać w świetle wiary ewangelicznej, która uczy, że dzieje i historia to nie ślepy bieg przypadkowych wydarzeń, ale to uczestnictwo w ziemskim pielgrzymowaniu, jako przygotowanie do wieczności. (…) Szacunek do historii i Kościoła, odważne patrzenie w przyszłość, duma z tradycji to nasz ogromny kapitał. Dostaliśmy od historii i naszych przodków dużo, musimy o tym pamiętać. Historia obliguje nas do tego, aby aktywnie działać na rzecz rozwoju naszego miasta i diecezji – mówił Marek Bronkowski.

Następnie głos zabrał bp Krzysztof Nitkiewicz. – Ktoś znający historię jedynie wyrywkowo, poruszający się głównie w sferze profanum, mógłby się zapytać: co dał i daje Kościół Sandomierzowi oraz różnym regionom wchodzącym w skład diecezji? Takie pytania spotykamy skądinąd w rozmowach, w publicystyce czy na forach internetowych. Popatrzcie się na przepiękną architekturę naszego miasta. Pójdźcie do katedry oraz do innych świątyń (tylko z szacunkiem należnym tym miejscom). Odwiedźcie muzea i Bibliotekę Diecezjalną. Poznajcie placówki Caritas i Katolickie Centra Pomocy Rodzinie. Przypatrzcie się ludziom z przeszłości i żyjącym obecnie, którzy pomimo różnych słabości potrafią kochać. To są owoce wcielenia Syna Bożego. On powołał do istnienia Kościół i w nim oraz przez niego zbawia. Za to wszystko chcemy dziękować Bogu, duchownym, siostrom zakonnym i ludziom świeckim. Wspominamy szczególnie papieża Piusa VII-więźnia Napoleona, który po zmianie sytuacji politycznej w Europie, usankcjonowanej decyzjami Kongresu Wiedeńskiego, dokonał reformy struktur kościelnych w Królestwie Polskim. Wspominamy także wizytę, jaką przed stu laty złożył w naszym mieście Achilles Ratti – późniejszy papież Pius XI. Nosimy jednocześnie w sercu historyczne odwiedziny św. Jana Pawła II. Za to wszystko wyrażamy naszą wdzięczność Bogu, prosząc aby pomagał nam dalej kroczyć Jego drogami. Aby nas strzegł od upadków i podziałów. Niech nas zawsze inspiruje do dobrego i daje potrzebne do tego siły – mówił biskup podczas sesji Rady Miasta.

Kolejnym punktem uroczystej sesji było podjęcie uchwały w rocznicę 200-lecia diecezji sandomierskiej. Zaproponowano następujący tekst uchwały.

  • 1. „Rada Miasta Sandomierza świadoma bogactwa religijnego, kulturowego i ducha wartości uniwersalnych, jakie wniosło w nasze wspólne dziedzictwo powstanie Diecezji Sandomierskiej, pragnie uczcić jubileusz 200-lecia Diecezji Sandomierskiej oraz przypomnieć o jej zasługach dla Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej.
  • 2. Rada Miasta Sandomierza w roku Jubileuszu 200-lecia Diecezji Sandomierskiej świadoma wielowiekowego dziedzictwa naszych poprzedników i odpowiedzialności za jego zachowanie, składa wyrazy uznania i wyraża głęboką wdzięczność:
  • – Bogu Najwyższemu, papieżowi Piusowi VII, który 30 czerwca 1818 roku powołał Diecezję Sandomierską oraz kolejnym biskupom ordynariuszom, biskupom pomocniczym i administratorom apostolskim, których staraniem, troską i pracą diecezja otrzymała trwałe miejsce w historii Polski.
  • – wszystkim osobom duchownym, siostrom zakonnym oraz świeckim kształtującym na przestrzeni wieków duchowość, tożsamość oraz cywilizacyjny i kulturalny dorobek pokoleń mieszkańców Sandomierza
  • – osobom mającym na sercu dobro Sandomierza i jego rozwój.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez obecnych radnych. Tekst uchwały został przekazany na ręce bp. Krzysztofa Nitkiewicza.

Podsumowaniem sesji był wykład dr. hab. Tomisława Giergiela pt. „200 lat Diecezji Sandomierskiej.