Razem o przeszłości

Bp Krzysztof Nitkiewicz wziął udział 27 września w międzynarodowej konferencji naukowej w Chełmie poświęconej historii tamtejszego wzgórza katedralnego na którym czczona jest przez katolików i prawosławnych cudowna ikona Matki Bożej. Jest ono symbolem styku kultur Wschodu i Zachodu. Od czasów średniowiecza rezydowali tam władcy świeccy i biskupi. Jednym z organizatorów spotkania, które będzie trwało jeszcze przez dwa dni, jest znany w Sandomierzu archeolog prof. Andrzej Buko. Konferencji towarzyszyła modlitwa ekumeniczna za zmarłych pochowanych w kryptach dawnej katedry wschodniej pod przewodnictwem metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika, który wygłosił także okolicznościową homilię.
W swoim wystąpieniu na konferencji, bp Nitkiewicz mówił o początku podziałów w chrześcijaństwie, koncentrując się na kontrowersjach pomiędzy Wschodem i Zachodem. Zauważył, że wywoływali je zwykle ludzie wybitni i mający jak najlepsze intencje. Nierzadko jednak brakowało im pokory i wyobraźni, przy czym dużą rolę odgrywały okoliczności historyczne oraz ingerencje władców świeckich. Istniejąca po obu stronach chęć wyeliminowania podziałów rodziła ponadto nowe kontrowersje.
– Łączyło się to z cierpieniami i dylematami moralnymi. Należy jednak dostrzec rozwijające się w tym kontekście szkolnictwo, literaturę religijną (nawet tą apologetyczną), architekturę sakralną i sztukę użytkową. Ocena tych wszystkich zjawisk ze współczesnej, ekumenicznej perspektywy, będzie siłą rzeczy niepełna. Zbyt łatwo przychodzi nam krytykowanie i moralizowanie. Ważne, abyśmy spotykali się razem tak jak dzisiaj, modlili się o jedność, dzielili się wiedzą i spostrzeżeniami oraz robili wspólne plany na przyszłość – powiedział bp Nitkiewicz.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl