Rejonowe Koło Pszczelarzy w Sandomierzu otrzymało nowy sztandar

Do sandomierskiej bazyliki katedralnej przybyli 30 września przedstawiciele kilkunastu kół pszczelarskich z terenu całej diecezji. Podczas Mszy św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza, pszczelarze dziękowali Bogu za tegoroczne miodobranie oraz za trzydziestopięcioletnią działalność rejonowego koła w Sandomierzu. O trudnej pracy pszczelarza i zagrożeniach dla pszczół we współczesnej gospodarce rolniczej mówił w swoim pozdrowieniu na początku liturgii pan Jan Świś, Prezes Okręgowego Związku Pszczelarskiego w Sandomierzu.

Bp Nitkiewicz powiedział w homilii, że w naturze wszystko jest zorganizowane i poukładane ręką samego Boga Stwórcy.  Dlatego od natury można się wiele nauczyć, w tym również od pszczół tworzących perfekcyjną społeczność, pracowitą i pożyteczną.

– Czyniąc sobie ziemię poddaną, zgodnie z poleceniem otrzymanym od Boga, należy jednak posiadać konieczną wiedzę i mądrość, aby nie zniszczyć arcydzieła jakim jest natura. Stałe odniesienie do Boga, a zarazem troska o prawdziwe dobro wszelkiego stworzenia, na czele którego stoi człowiek, uchroni nas przed ekoterroryzmem.  Ekologia nie może być narzędziem walki politycznej, ani środkiem na życie – mówił biskup, zachęcając pszczelarzy, aby pozostali wzorem autentycznej  troski o naturę.

Po homilii bp K. Nitkiewicz poświęcił sztandar dla Rejonowego Koła Pszczelarzy w Sandomierzu, które w tym roku obchodzi 35-lecie swojego powstania.

W procesji ofiarnej, pszczelarze przynieśli jako dar dla katedry, świecę paschalną oraz miód z tegorocznych zbiorów. Następnie odbyło się spotkanie formacyjno-koleżeńskie, które dało okazję do wymiany doświadczeń, poznania nowości pszczelarskich i umocnienia relacji pomiędzy kołami z obszaru Diecezji Sandomierskiej.