Rejonowe spotkanie Duszpasterstwa Rodzin

W dniach 16-17 stycznia w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbyło się Spotkanie Duszpasterstwa Rodzin Rejonu Wschodniego. Diecezjalni duszpasterze rodzin wraz z diecezjalnymi doradcami życia rodzinnego spotkali się w byłym klasztorze pokamedulskim, aby podjąć tematy związane ze sprawami małżeństwa i rodziny.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele archidiecezji przemyskiej i lubelskiej, diecezji zamojsko-lubaczowskiej, rzeszowskiej, siedleckiej oraz gospodarze spotkania z diecezji sandomierskiej pani Joanna Grochowina i ks. Konrad Fedorowski. W spotkaniu wziął udział również ksiądz biskup prof. Józef Wróbel, SCJ.

Podczas dwudniowych obrad uczestnicy spotkania omówili m.in. dokument watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia pt. „Droga wtajemniczenia katechumenalnego dla życia małżeńskiego”, w którym zawarte są wskazania duszpasterskie w pracy z małżeństwami.

– Cieszymy się, że w tym roku rejonowe spotkanie Duszpasterstwa Rodzin przypadło w naszej diecezji, w której przeżywamy ustanowiony przez biskupa Krzysztofa Nitkiewicza Rok Rodziny. Mieliśmy możliwość pochylenia się i podjęcia refleksji na temat rodziny oraz jej stanu. Wspólnie poszukiwaliśmy różnych dróg dotarcia do serca człowieka, by umacniać rodziny Boża łaską. Wszystkie podjęte refleksje i modlitwa mają pomóc umocnić wspólnoty odpowiedzialnych za rodziny, a jednocześnie znaleźć odpowiednie ścieżki dotarcia do ludzkiego serca, aby rodziny stawały się coraz bardziej napełnione Bożą łaską – powiedział ks. Konrad Fedorowski, diecezjalny duszpasterz rodzin.

Uczestników spotkania odwiedził biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który wraz z bp. Józefem Wróblem i kapłanami celebrował Eucharystię w kaplicy wewnętrznej domu rekolekcyjnego. Nawiązując do liturgicznego wspomnienia św. Pawła Pustelnika oraz Kamedułów żyjących w Rytwianach, bp Nitkiewicz mówił o potrzebie odzyskania duchowej integralności, poprzez radykalne życie Ewangelią. Bez niej, świadectwo tych, którzy ewangelizują nie będzie wystarczająco czytelne i przekonywujące.

– Starożytni mnisi żyli często na granicy pustyni i osiedli ludzkich. Przypomina to trochę naszą sytuację, tyle że mamy do czynienia z pustynią duchową, a ta wdziera się również do serc ludzi wierzących. Jedynie głębokie zjednoczenie z Bogiem pozwoli nam być solą ziemi i światłem świata – mówił kaznodzieja.

Bp Józef Wróbel, członek Rady ds. Rodziny KEP zaznaczył, że podjęta podczas dwudniowych obrad refleksja nad dokumentem Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia podejmuje ważny temat, jakim jest problemem nietrwałości małżeństwa. – Badania jakie przeprowadzono ukazują, jak bardzo kruche jest dziś małżeństwo. Średnio w Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo, w dużych miastach jest jeszcze gorzej. Powodem takiego zjawiska jest m.in. niezgodność charakteru narzeczonych. To pokazuje, jak bardzo ważne jest przygotowanie do małżeństwa, zaczynając od podstaw katechetycznych. To jest nowość tego dokumentu, aby zachęcić ludzi do odkrycia piękna powołania do życia małżeńskiego i rodzinnego. Bardzo ważne jest również uczenie ludzi rozwiązywania konfliktów małżeńskich. W tym wszystkim ważną rolę odgrywa łaska Boża, która wzmacnia, prowadzi po ścieżkach Bożych, ale również wielką pomocą w tej kwestii odgrywają osoby, które analizują problemy związane z rodziną, spoglądając na nie z punktu widzenia psychologicznego, socjalnego czy społecznego – mówił bp J. Wróbel.

Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego Beata Chojnacka podkreśliła, że współczesne rodziny i małżeństwa doświadczają ogromnych trudności kulturowych, które uniemożliwiają lub utrudniają im realizację swojego powołania. – Zauważamy, że niezależnie od tego czy dzieci mieszkają w małych wioskach czy w dużych ośrodkach miejskich formowane są przez jeden przekaz płynący z Internetu. Młodzi karmieni są informacjami, które stoją w opozycji do rodziców. W ten sposób następuje przerwanie przekazu pokoleniowego. Rodzice kierujący się w życiu tradycją, wiarą są niezrozumiani przez swoje dzieci. Dlatego naszym zadaniem jest uświadamiać rodziców, w jakiej znajdują się sytuacji kulturowej oraz ukazywać, czym kierują się ich pociechy, aby potrafili odpowiednio reagować na to zjawisko. W tym wszystkim potrzebna jest bliska relacja rodziców z dziećmi, przebywanie z nimi w świecie wirtualnym, aby wraz z nimi zmierzyć się z kulturą, która stoi w sprzeczności z wyznawanymi wartościami danej rodziny – zaznaczyła B. Chojnacka.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/