Kapłańskie rekolekcje wielkopostne

Na początku Wielkiego Postu, biskupi i księża Diecezji Sandomierskiej będą odbywali swoje rekolekcje. Wynika to z troski o dobro duchowe wiernych, których są pasterzami i z osobistego dążenia do świętości.

Od 19 do 21 lutego, rekolekcje kapłańskie będą miały miejsce w Tarnobrzegu, kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz w Janowie Lubelskim, kolegiata, natomiast od 26 do 28 lutego w Ostrowcu Świętokrzyskim, kościół pw. Matki Bożej Saletyńskiej.

Biskup Ordynariusz prosi całą Rodzinę diecezjalną o modlitwę w intencji kapłanów i powołań do kapłaństwa oraz życia zakonnego. Może to być Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia lub inne modlitwy.