Renowacja katedry zgodnie z planem

Delegacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej monitorowała przebieg realizacji projektu renowacji wnętrza bazyliki katedralnej w Sandomierzu.

Foto - ks. Tomasz Lis

Przedstawiciele Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dnia 21 maja odwiedzili Sandomierz. Celem wizyty było zapoznanie się ze stanem realizacji projektu „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki katedralnej w Sandomierzu – etap II”, którego beneficjentem jest parafia katedralna.

Delegacji przewodziła pani Małgorzata Zielińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Komisję Europejska reprezentował pan Przemysław Kalinka z Działu Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Obecny był także pan Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych

w MIiR oraz reprezentujący Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan Maciej Skrycki. Stronę kościelną reprezentował ks. Zygmunt Gil, proboszcz parafii katedralnej, ks. Andrzej Rusak, dyrektor Muzeum Diecezjalnego oraz ks. Józef Szczepański, ekonom diecezjalny. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta pan Marcin Marzec.

Z gośćmi spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz, który podziękował za troskę o sandomierską bazylikę katedralną, która jest niezwykle cennym zabytkiem  dziedzictwa kulturowego i perłą architektury sakralnej.

Przedstawiciele Komitetu Monitorującego POIŚ zapoznali się z aktualnym stanem prac konserwatorskich i renowacyjnych, z dokonanymi odkryciami historycznymi i artystycznymi oraz napotykanymi trudnościami. Stan realizacji projektu pod względem konserwatorskim zrelacjonował pan Roland Róg, konserwator prowadzący prace renowacyjne. Po bazylice katedralnej przybyłych gości oprowadziła pani Urszula Stępień opowiadając również o pierwszym etapie renowacji katedry.

– Stan realizacji projektu jest bardzo dobry. Sama będąc Sandomierzanką obserwuję bazylikę katedralną od lat i cieszę się, że nabiera ona na nowo piękna i blasku. Rodzinnie jestem związana z ks. Makarewiczem, który przed laty kierował pracami konserwatorskimi obejmującymi zabytkowe freski. Z przekazanej relacji widać, że generalny wykonawca projektu realizuje cały proces renowacji fachowo i rzetelnie. Cieszę się, że udało się dodatkowo pozyskać środki na renowację witraży. Dodatkowym atutem jest opracowywana dokumentacja historyczna i konserwatorska, co pozwoli jeszcze lepiej poznać historię sandomierskiej bazyliki – podkreśliła pani Małgorzata Zielińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

– Dziedzictwo kulturowe jest bardzo ważnym obszarem unijnych inwestycji w Polsce. Bardzo się cieszymy, że z budżetu unijnego możemy dbać o dziedzictwo kulturowe Sandomierza i jego sakralne zabytki. Chcemy, aby przyczyniało się to do większej liczby turystów w Sandomierzu, bo to miasto zasługuje na międzynarodowe zainteresowanie odwiedzających – mówił pan Przemysław Kalinka z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Odnosząc się do realizowanego w katedrze projektu podkreślił, że prace postępują zgodnie z harmonogramem. – Oczywiście jak w wielu tego typu projektach dotyczących dziedzictwa kulturowego napotykane są różne niespodzianki, utrudnienia a często pewne rzeczy są dopiero odkrywane jednak, jak zapewniał wykonawca prace realizowane są zgodnie z założonym planem – dodał pan Przemysław Kalinka.

Goście odwiedzili także Muzeum Diecezjalne i Rynek Starego Miasta.