Rocznica papieskiej wizyty

Dziewiętnaście lat temu św. Jan Paweł II odwiedził Sandomierz.

Foto. Archiwum Diecezji Sandomierskiej

Podczas siódmej pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r. Jan Paweł II nawiedził naszą diecezję. Dnia 12 czerwca na sandomierskich Błoniach zgromadziły się rzesze wiernych, by uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej przez papieża Polaka.

Dziś dziękujemy Bogu za tamtą wizytę, dar spotkania i wspólnej modlitwy ze św. Janem Pawłem II i módlmy się przez jego wstawiennictwo wypraszając potrzebne łaski dla naszej diecezji przeżywającej jubileusz 200-lecia powstania.