Rocznica śmierci ks. inf. Marcina Popiela

Dnia 22 lipca, w 30. rocznicę śmierci ks. inf. Marcina Popiela, bp Krzysztof Nitkiewicz przewodniczył Mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Szewnej, w której przez długie lata ks. Popiel był proboszczem. W Eucharystii koncelebrowanej przez kapłanów uczestniczyli jego bliscy krewni z Kurozwęk Michał i Aurora Popielowie wraz z synami, Samorządowcy oraz liczne grono parafian.

Bp Nitkiewicz powiedział we wprowadzeniu do Mszy św., że wywodzący się ze znamienitego rodu ks. Marcin Popiel był nie tylko wysoko urodzony ale jeszcze wyższy duchem.

  Obdarzony przez Stwórcę naturalnym geniuszem, swoją mądrość i siłę czerpał z Eucharystii, która kształtowała jego postawę na wzór Chrystusa – Sługi Sług Bożych. Był przyjacielem najuboższych i duchowym przewodnikiem elit. Chociaż duszpasterzował w mało znanej Szewnie, ściągały do niej wybitne osobistości z Polski i Europy. Również dla nas pozostaje niezmiennie wielkim autorytetem – podkreślił Ordynariusz Sandomierski, zapowiadając wydanie zapisków świątobliwego kapłana.

Homilię wygłosił ks. kan. Jacek Beksiński, długoletni wikariusz zmarłego ks. inf. Marcina Popiela, dzieląc się osobistym świadectwem. Kaznodzieja ukazał sylwetkę szewieńskiego proboszcza jako człowieka zatroskanego o los bliźnich w czasie okupacji niemieckiej i za komunizmu, przyjaciela kapłanów i zakonów oraz założyciela okolicznych parafii. Podkreślał jednocześnie, że to jaki był ks. Popiel, wynikało z wychowania otrzymanego od swoich rodziców i z jego żywej wiary.

Po Mszy św. zebrani przeszli na cmentarz parafialny, gdzie po modlitwie złożone zostały kwiaty na mogile zmarłego kapłana.

Ks. Marcin Popiel urodził się 1904 r. w Kurozwękach w znamienitej rodzinie arystokratycznej herbu Sulima. Od początku przygotowywany był jako dziedzic. Był człowiekiem wykształconym, studiował leśnictwo w Wiedniu oraz w Nancy. W roku 1937 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Po wybuchu II wojny światowej, na polecenie biskupa przerwał studia, żeby zająć się rodziną i majątkiem. W 1944 r. wrócił do seminarium, a w kolejnym roku przyjął święcenia kapłańskie. Jego jedyną placówką duszpasterską była parafia Szewna, obecnie przedmieścia Ostrowca Świętokrzyskiego, do której przybył 12 stycznia 1946 r. Zmarł 22 lipca 1991 roku w wielu 87 lat. Dzięki niemu powstały cztery nowe parafie, pomimo szykan i dotkliwych kar jakich ks. Popiel doświadczał ze strony komunistów. Należał do prekursorów Soboru Watykańskiego II w Polsce. Utrzymywał bliskie kontakty z kardynałem Karolem Wojtyłą, ks. Franciszkiem Blachnickim oraz z wybitnymi postaciami Kościoła Francuskiego. W Szewnie założył Studium Teologii Rodziny oraz przedszkole.