Rocznica wizyty św. Jana Pawła II w Sandomierzu

Dwadzieścia dwa lata temu św. Jan Paweł II odwiedził Sandomierz.

To wydarzenie wielkimi literami zapisało się w historii naszej diecezji. W tym roku obchodzimy kolejną pamiątkę tamtej wizyty.

Hasłem przewodnim w trakcie pielgrzymki do Polski w 1999 r. było osiem błogosławieństw. W Sandomierzu Jan Paweł II mówił o czystości serca. „Tu, w Sandomierzu, Chrystus woła do nas: «Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą» (Mt 5, 8).

Dziś miejsce spotkania upamiętnia figura św. Jana Pawła II oraz krzyż, który także przypomina, że Sandomierz nadal powinien zapisywać swoją historię w wielkiej księdze wiary.

 

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor naczelny "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/