Rodzina – dobro zagrożone

Rodzina zakorzeniona w Chrystusie i Kościele to hasło przeżywanego w diecezji Roku Rodziny. O jego zagrożeniach, celach i inicjatywach mówi ks. dr Konrad Fedorowski, dyrektor wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej.

Ks. Wojciech Kania: Czy w dzisiejszych czasach potrzebna jest szczególna troska o rodzinę?

Ks. Konrad Fedorowski: Kiedy człowiek ma z czymś styczność na co dzień, przyzwyczaja się, po pewnym czasie może nie dostrzegać wyjątkowości daru, który posiada. Niewątpliwie takim darem jest dla ludzkości rodzina. To wspólnota powstała z inicjatywy samego Boga Stwórcy. Rodzina to podstawowa wspólnota społeczeństwa. Bywa, że wielokrotnie zapominamy jak wielką rolę odgrywa rodzina w życiu człowieka. Ponadto jak mówił abp Majdański: „rodzina jest dobrem, ale dobrem zagrożonym”. Dlatego bardzo ważną i cenną inicjatywą w naszej diecezji jest Rok Rodziny, ogłoszony przez bp. Krzysztofa Nitkiewicza w pierwszą niedzielę Adwentu 2023 roku. Ostatni taki Rok Rodziny w naszej diecezji rozpoczął się w 2004 roku. Po 20 latach warto znowu skierować uwagę na rodziny naszej diecezji. Tym bardziej, że w 2024 roku mija 25 lat od wizyty św. Jana Pawła II – „papieża rodziny” w Sandomierzu.

Jaki cel przyświeca tej inicjatywie?

Ideą Roku Rodziny jest zwrócenie większej uwagi na rodzinę, ukazanie tej wspólnoty jako fundamentalnej w życiu każdego człowieka. Hasłem Roku Rodziny jest: Rodzina zakorzeniona w Chrystusie i Kościele. W obecnym czasie wydaje się konieczne przypomnienie, że źródłem życia rodzinnego jest sam Bóg. Natomiast zbawczy plan kierowany do każdego człowieka realizowany jest przez narzędzie jakim jest Kościół. Słowa te nawiązują także do obecnego programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Program Roku Rodziny zakłada ożywienie duszpasterskiej troski o rodzinę. Chcemy w tym czasie przypominać o doniosłości i znaczeniu rodziny w życiu Kościoła, naszej ojczyzny i diecezji. Pragniemy podejmować działania, aby uchronić małżeństwa i rodziny przed trudnościami czy też pomóc je przezwyciężyć, tak, aby sytuacja rodziny mogła ulec polepszeniu. Podejmowane inicjatywy dają nadzieję, że rodziny mogą stawać się tym czym być powinny, a więc wspólnotami życia i miłości. Nie można stracić nadziei i spocząć, trzeba podjąć konkretny wysiłek, aby bronić prawdy o małżeństwie i rodzinie poprzez posługę małżeństwom i rodzinom. Ufam, że Rok Rodziny przyczyni się do duchowego wzrostu rodzin, odnowi łaskę sakramentu małżeństwa oraz stanie się szansą do pogłębienia wiary w rodzinach.

Jakie są dziś zagrodzenia dla rodziny?

Historia pokazuje, że pojawiały się próby odchodzenia od zamysłu Bożego małżeństwa i rodziny. Wielożeństwo, rozwody, zdrady małżeńskie i inne grzeszne działania ludzkie przyczyniają się do powstania różnorodnych trudności i sytuacji nieregularnych. Współcześnie także stajemy przed wieloma podobnymi problemami. Wiele z nich wymienia papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia. Wśród zjawisk nasilających kryzys rodziny papież dostrzega takie, jak: zmiany antropologiczno-kulturowe, przez które struktury społeczne mniej wspierają rodzinę niż było to kiedyś, indywidualizm, tempo współczesnego życia, nieufność, ucieczkę od zobowiązań, dążenie do wygodnictwa, „kultura tymczasowości”, szerzenie się pornografii i komercjalizacji ciała, niewłaściwe korzystanie z Internetu, mentalność antynatalistyczna, krzewienie polityki zdrowia reprodukcyjnego, konsumpcjonizm, antykoncepcja, aborcja, osłabienie wiary i praktyk religijnych, dzieci rodzące się poza małżeństwem, migracje, ubóstwo, różnorodność propozycji rozrywek, narkomania, alkoholizm, hazard i inne uzależnienia. Zjawiska te stanowią z pewnością poważne wezwanie dla misji duszpasterskiej Kościoła wobec małżeństwa i rodziny.

Jakie inicjatywy w związku z Rokiem Rodziny będą podejmowane w czasie Wielkiego Postu?

W najbliższym czasie w naszych parafiach odbywać się będą rekolekcje wielkopostne. Mam nadzieję, że będzie to czas pogłębionej refleksji i modlitwy w intencji rodzin naszej diecezji. W dniu 24 lutego w Radomyślu nad sanem odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Wolontariuszy Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie działających w naszej diecezji. Natomiast 19 marca przeżywać będziemy Uroczystość Świętego Józefa, to będzie okazja to objęcia modlitwą wszystkich mężczyzn i ojców.