Rodzina jest drogą pierwszą i najważniejszą

„Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i najważniejszą”, pod taki hasłem w dniu 10 czerwca 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym odbył się kolejny Dzień Rodziny. Było to już 12. takie spotkanie od pamiętnej daty nadania szkole imienia św. Jana Pawła II.

W tym dniu społeczność szkolna dziękowała za miłość i opiekę swoim bliskim oraz w sposób szczególny wspominała Patrona szkoły, Jego życie i pontyfikat w wierszach i piosenkach.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną przez dziekana dekanatu modliborskiego, a jednocześnie proboszcza parafii Brzeziny Stojeszyńskie ks. kan. Krzysztofa Woźniaka, który w swej homilii mocno podkreślił rolę rodziny w kształtowaniu wartości i postaw obywatelskich w życiu społecznym, powołując się na słowa św. Jana Pawła II: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”.
Po Mszy św. wybrana delegacja złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową Patrona szkoły.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała pani dyrektor Małgorzata Wisińska. Szyku i podniosłego tonu uroczystości dodawał poczet sztandarowy szkoły.

Uroczystą część święta szkoły rozpoczęły występy dzieci z przedszkola, zerówki oraz kl. I–III, które występem, piosenką, tańcem i wierszem podziękowały swoim rodzicom, babciom i dziadkom za miłość, trud i oddanie. Następie miała miejsce uroczysta akademia przygotowana przez uczniów kl. IV–VIII. Młodzież przypomniała najważniejsze wydarzenia z życia Papieża Polaka, wplatając w te wspomnienia piękne piosenki i nagrania słów św. Jana Pawła II. Na zakończenie uczniowie najstarszych klas zatańczyli Poloneza.

Rangę uroczystości podnieśli przybyli goście: burmistrz Modliborzyc pan Witold Kowalik, przewodniczący Rady Miast pan Adam Kapusta, pani sekretarz Marzena Dolecka-Jocek oraz pan Jan Brzozowski, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku. Nie zabrakło również licznie przybyłych rodziców, babć i dziadków.

Po części oficjalnej wszyscy świętowali wspólnie razem, spędzając czas na zabawach, rozmowie oraz częstując się pysznościami przygotowanymi przez rodziców.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com