Rodzina – tu zaczyna się życie

„Rodzina – tu zaczyna się życie”, pod takim hasłem w niedzielę 4 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym odbyły się coroczne obchody Dnia Patrona szkoły połączone z Parafialnym Dniem Rodziny.

Podczas tego wydarzenia środowisko szkolne oraz lokalna społeczność czciła pamięć Świętego Jana Pawła II – patrona szkoły, a także celebrowała Rodzinę jako fundamentalną jednostkę życia. Całe rodziny zgromadziły się na placu szkolnym. Rangę uroczystości podnieśli zaproszeni goście na czele z panem Witoldem Kowalikiem, burmistrzem gminy Modliborzyce, Przewodniczącym Rady Miasta panem Adamem Kapustą, sekretarz panią Marzeną Dolecką–Jocek oraz dyrektorem Publicznej Szkoły im. Jana Pawła II w Potoczku panem Janem Brzozowskim.

Uroczystość rozpoczęła się na placu szkolnym Mszą św. sprawowaną przez dziekana dekanatu modliborzyckiego, a jednocześnie proboszcza parafii Brzeziny Stojeszyńskie ks. kan. Krzysztofa Woźniaka, który w swojej homilii za słowami patrona szkoły: „Dzieje ludzkości przebiegają od początku — i przebiegać będą do końca — poprzez rodzinę” – podkreślał istotę Rodziny w życiu każdego człowieka.

Po Mszy św. delegacja składająca się z księdza proboszcza, p. dyrektor, przedstawicieli: uczniów, nauczycieli, rodziców, władz samorządowych z pocztem sztandarowym na czele, złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową Patrona szkoły.

Drugą cześć uroczystości poświęconą osobie św. Jana Pawła II i Rodzinie rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Wisińska. Uczniowie w swoich występach przypomnieli słowa i myśli Polaka Papieża. Następnie od uczniów dla ich najbliższych: rodziców, dziadków oraz przybyłych gości wybrzmiały słowa miłości i wdzięczności w prezentowanych wierszach, piosenkach i choreografiach tanecznych. Na zakończenie części artystycznej uczniowie klas IV-VIII zatańczyli uroczystego Poloneza.

Po części oficjalnej wszyscy świętowali wspólnie razem, spędzając czas na zabawach, rozmowie oraz częstując się przygotowanym przez rodziców poczęstunkiem.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com