Rodzino Święta oddajemy się Tobie

W kościele św. Jadwigi w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się Msza Święta z modlitwą za rodziny. Ks. Krystian Kusztyb, moderator Domowego Kościoła w parafii, poprzez modlitwę, skierowane słowo do małżonków zatroszczył się o to, aby każde małżeństwo i każda rodzina odczuła w sobie pragnienie świętości, pragnienie trwania w jedności ze Świętą Rodziną. W sposób szczególny małżeństwa dziękowały Bogu za dar powołania do małżeństwa i rodziny oraz prosiły o potrzebne łaski dla tych, które przeżywają trudności i kryzysy, a dla skłóconych i rozbitych rodzin o łaskę pojednania, wzajemnego przebaczenia, powrotu na drogę wzajemnej miłości i naśladowania w życiu Świętej Rodziny z Nazaretu.

– Powrót do źródła poprzez odnowienie przysięgi małżeńskiej rozpalił w nas na nowo chryzmat miłości małżeńskiej i pragnienie budowania naszego domu na skale, na Chrystusie. Każdy mąż otrzymał modlitwę za żonę za wstawiennictwem św. Józefa, a każda żona modlitwę za męża za wstawiennictwem Niepokalanej – powiedzieli Wiesława i Mirosław Bąk.

Jak wspomniał ksiądz Krystian, modlitwa to zadanie dla każdego współmałżonka w darze codziennej troski o siebie. Jesteśmy przekonani, że w czasach zmasowanego ataku na rodzinę, kryzysu małżeństwa i życia rodzinnego, Święta Rodzina ukazuje szczęśliwy model życia wspólnotowego, w którym na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, a we wzajemnych relacjach niezawodna jest zasada miłości i wzajemnego zaufania. Bogu dziękujemy za dar dzisiejszego święta. Dla wielu małżonków to również czas dialogu małżeńskiego i małżeńskiej randki, serca nasze śpiewają Magnificat.

Wiesława i Mirosław Bąk

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com