Rozpoczęły się Katechezy On-line

W dniu dzisiejszym w Diecezji Sandomierskiej rozpoczęły się katechezy online. To inicjatywa adresowana do dzieci i młodzieży, pozostającej w domach z powodu pandemii koronawirusa. Materiał został przygotowany przez trzy grupy katechetów świeckich i duchownych.

Dla młodzieży szkół średnich katecheza nosi tytuł #FaceToFace i zrobiona jest w konwencji interesującego dialogu trzech prowadzących. Dzisiejsza poniedziałkowa katecheza to ciekawa rozmowa na temat podejścia wierzącego do zagadnienia choroby.

Dla dwóch pozostałych grup: dzieci młodszych i starszych ze Szkoły Podstawowej lekcja została przygotowana na interaktywnej platformie view.genial.ly Pozwala ona realizować materiał posługując się różnymi narzędziami: filmami, interaktywnymi konkursami i quizami. Dziecko może krok po kroku realizować wymienione zadania i w bardzo ciekawy sposób poznawać materiał.

Przygotowane lekcje można znaleźć na naszej stronie diecezjalnej oraz kanale YouTube. Codziennie o godz. 9.00 zamieszamy kolejny materiał:
– w poniedziałki i środy dla szkół średnich,
– we wtorki i piątki dla dzieci starszych i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy V-VIII),
– w czwartki i soboty: dla dzieci młodszych (od przedszkola do klasy IV).

Prosimy wszystkich katechetów i duszpasterzy o rozsyłanie przygotowanych katechez za pomocą e-dzienników. Zachęcamy wszystkich do korzystania.