Ruda Kościelna – Zaślubin NMP

RUDA KOŚCIELNA

Parafia pod wezwaniem Zaślubin Najświętszej Maryi Panny

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ćmielów
27-440 Ćmielów, Ruda Kościelna 55, tel. 15 861 58 67
e-mail: rudakoscielna@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Ruda Kościelna (dawniej Ruda nad Kamienną lub Ruda Ćmielowska) istnieje co najmniej od XVI w. Jej teren przynależał do parafii Ćmielów. Pod koniec lat 60-tych XVIII w. powstał projekt utworzenia w Rudzie samodzielnej placówki duszpasterskiej. Decyzja ta podyktowana była tym, iż wiernym z tego terenu trudno było dotrzeć do kościoła w Ćmielowie (słaby stan dróg, częste wylewy rzeki Kamiennej). Do parafii planowano przyłączyć również wieś Stoki, która znajdowała się na terenie znacznie oddalonej parafii Bałtów. Przyszłą parafię uposażyli dzierżawca dóbr Ruda, Wólka i Stoki – Franciszek Ksawery Kochanowski oraz hr. Jacek Małachowski. Parafia w Rudzie Kościelnej erygowana została w 1776 r. Kościół parafialny pw. Zaślubin Najświętszej Maryi Panny, fundowany przez Franciszka Ksawerego Kochanowskiego, zbudowany został w latach 1769-1776. Świątynia została poświęcona w 1771 r. przez ks. Juliana Staszewskiego, plebana z Ćmielowa. Gruntownie restaurowana była w I poł. XIX w. W 1903 r. ks. Seweryn Bielski ułożył w kościele posadzkę z kamienia tumlińskiego. Świątynia jest nieorientowana, zbudowana z drewna sosnowego. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, trójbocznie zamknięte, z zakrystią i kruchtą po bokach. Do frontu nawy dostawiona jest murowana kruchta. Dach jest kryty blachą z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę, zwieńczoną baniastym hełmem blaszanym z latarnią i sterczyną. Wewnątrz strop jest płaski, wspólny dla nawy i prezbiterium, z polichromią, przedstawiającą Nawiedzenie NMP w prezbiterium i Wniebowzięcie w nawie, uzupełnione symbolami. Pod prezbiterium znajdują się dwie krypty z grobami fundatora świątyni i jego żony Józefy z Dąmbskich. Wyposażenie stanowią ołtarz główny, dwa ołtarze boczne, ambona i konfesjonały rokokowe z II poł. XVIII w., kamienna chrzcielnica z końca XVIII w. z drewnianą rokokową pokrywą, dwa konfesjonały rokokowe.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.00
– w dni powszednie: 7.00, 16.00 (październik), 17.00 (maj)
– w święta państwowo zniesione: 17.00, zimą 16.00.

Odpusty: Niepokalanego Serca NMP (sobota po Uroczystości NSPJ).

Do parafii należą: Ruda Kościelna, Stoki Duże, Stoki Małe, Stoki Stare, Teofilów (część), Wiktoryn.

Ogólna liczba mieszkańców: 602.

Kapłani pochodzący z parafii: A. Kurek.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola, Wspólnota Miłosierdzia Bożego.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 200 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Grzegorz Bogusz