Rudnik Stróża – NMP Matki Kościoła

RUDNIK STRÓŻA

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

woj. podkarpackie, pow. Nisko, gm. Rudnik nad Sanem
37-420 Rudnik n. Sanem, ul. Konopnickiej 53a, tel. 15 876 14 98
www.rudnik-stroza.sandomierz.opoka.org.pl,
e-mail: rudnik-stroza@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Parafia pw. NMP Matki Kościoła znajduje się w dzielnicy Rudnika nad Sanem zwanej Stróża. Niegdyś była to oddzielna wieś, sięgająca swoją historią co najmniej pocz. XIV w. Początkowo znajdowała się ona na terenie parafii Bieliny, a następnie parafii Rudnik. Inicjatywa utworzenia w Stróży samodzielnej placówki duszpasterskiej powstała na początku lat 80-tych XX w. W latach 1983-1985 wybudowano tam świątynię, która początkowo była kościołem filialnym placówki rudnickiej. Parafia Rudnik Stróża erygowana została przez bpa I. Tokarczuka 16 czerwca 1987 r. Pierwszym proboszczem mianowany został ks. Jan Jasiewicz. Kościół parafialny pw. NMP Matki Kościoła zbudowany został w latach 1983-1985 w oparciu o projekt inż. Romana Orlewskiego z Rzeszowa. Inwestycję prowadził ks. Edward Franuszkiewicz. Poświęcenia świątyni dokonał bp I. Tokarczuk 30 czerwca 1985 r. Przez kolejne lata trwały prace dekoratorsko-wykończeniowe, m.in. zainstalowano witraże świętych Polaków. Uroczystej konsekracji kościoła dokonał 16 czerwca 2002 r. bp W. Świerzawski. Od tego czasu podjęto szereg inwestycji (m.in. zakupiono organy elektroniczne, zamon towano nowe nagłośnienie). Bryła świątyni jest stosunkowo prosta, a ściany boczne poprzecinane rzędami podłużnych, prostokątnych okien obramowanych swoistymi pilastrami. Węższe prezbiterium okolone jest piętrowym zapleczem, natomiast ściana frontowa spełnia wszystkie znamiona modernizmu. Niesymetrycznie wznosi się ona ku lewej stronie w formę ażurowej wieży, przez którą przebijają się dwa rzędy jednakowych okienek. Na prawej stronie fasady znajduje się tzw. „ślepa ściana”, udekorowana monochromatycznie techniką sgraffito, przedstawiająca apokaliptyczną Niewiastę zwyciężającą smoka. Wewnątrz, na ścianie ołtarzowej, umieszczona została grupa ukrzyżowania z metalowych rzeźb.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.30
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 10.00, 17.00.

Odpusty: NMP Matki Kościoła.

Do parafii należą: Akacjowa, Batorego, Czarnieckiego, Konopnickiej, Kopernika, Kosynierów, Matejki, Orzeszkowej, Partyzantów, Pułaskiego, Reymonta, Wesoła, Zielona.

Ogólna liczba mieszkańców: 846.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Chmura, K. Torla, A. Kopacz, J. Mazur, K. Wałek.

Grupy parafialne: Grupa Animacyjno-Plastyczna „Karolinki”, chór parafialny, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 1,2 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Józef Sałek