Ruszają studia dla katechetów

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu ogłasza nabór na podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne dla sióstr zakonnych i osób świeckich.

Celem tych studiów jest uzyskanie uprawnień do nauczania religii w przedszkolu, szkole podstawowej i w szkołach branżowych I i II stopnia – nabycie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła Katolickiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w porozumieniu między Konferencją Episkopatu Polski a MEN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.

Organizatorem kształcenia podyplomowego jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zaś zajęcia będą odbywały się w Sandomierzu.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. W przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS oraz posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów).

Zajęcia będą miały miejsce w piątek po południu i w sobotę. Studia będą obejmowały 4 semestry.

Zgłoszenia prosimy kierować do Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, tel: 727676570, do 12 lutego 2018 r.

Jeśli do tego czasu zbierze się przynajmniej 20 osób chętnych, studia rozpoczną się jeszcze w lutym.