Ruszają zapisy na pieszą pielgrzymkę

4 sierpnia wyruszy XXXVIII Piesza Pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej na Jasną Górę

Diecezjalna Sandomierska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, która w tym roku pójdzie po raz 38., będzie trwała od 4 do 12 sierpnia. Hasłem pielgrzymki są słowa z Ewangelii według św. Jana: „Chrystus Drogą, Prawdą i Życiem”.

– W czasie kryzysu wiary, spowodowanym epidemią, pragniemy umocnić i odnowić więź z Bogiem. Jako duchowi przewodnicy zdajemy sobie sprawę, że prawdziwa relacja z Bogiem będzie wtedy, gdy oparta będzie na Jezusie Chrystusie, dlatego chcemy pielgrzymować do Maryi, która zawsze wskazuje nam na Swojego Syna i do Niego prowadzi – powiedział ks. Krystian Kusztyb, koordynator pielgrzymki.

Tegoroczna pielgrzymka przybierze dwie formy: sztafetową oraz z noclegami we własnych namiotach.

W kolejne dni w pielgrzymkowej sztafecie będą uczestniczyły następujące grupy:
4 sierpnia – grupa ostrowiecka
5 sierpnia – grupa sandomierska
6 sierpnia – grupa stalowowolska – św. Urszuli
7 sierpnia – grupa stalowowolska – św. Jadwigi
8 sierpnia – grupa janowska
9 sierpnia – grupa stalowowolska – św. Michała
10 sierpnia – grupa stalowowolska – św. Floriana
11 sierpnia – grupa stalowowolska – św. Barbary
12 sierpnia – grupa stalowowolska – bł. Wincentego

– Po pokonaniu etapu pielgrzymkowej trasy pątnicy wrócą na nocleg do własnych domów. Następnego dnia na podobnych zasadach pielgrzymować będzie kolejna grupa. Zapisy na Sztafetową Pielgrzymkę będą prowadzone przez przewodników poszczególnych grup. Koszt uczestnictwa w pielgrzymowaniu sztafetowym to 25 zł; druga osoba z tego samego domu/rodziny – 15 zł; trzecia i kolejna – 10 zł – wyjaśnia ks. Kusztyb.

Równolegle ze sztafetą wyruszy jedna grupa z noclegami we własnych namiotach, które będą rozbijane u gospodarzy na podwórkach – bez wchodzenia do domów. Koszt uczestnictwa w takiej formie pielgrzymki to 110 zł; druga osoba z tego domu/rodziny- 60 zł; trzecia i następne – 30 zł.

Zapisy na grupę namiotową można dokonywać listownie poprzez przesłanie zgłoszenia i potwierdzenia wpłaty do 20 lipca br. na adres: Ks. Krystian Kusztyb, os. Stawki 36, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Numer konta: 95 1240 2786 1111 0000 3683 0851 z dopiskiem „Pilegrzymka”.

Chęć pielgrzymowania w grupie namiotowej można zgłaszać także u przewodnika – ks. Rafała Cudziło lub na spotkaniu przedpielgrzymkowym, które odbędzie się 24 lipca o godz. 15.00 w Olbierzowicach.

Organizatorzy pielgrzymki przypominają, że dzieci do lat 16 muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna, natomiast młodzież w wieku 16-18 lat – zezwolenie rodziców. Każdy kandydat na pielgrzymkę ma obowiązek wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz ankietę dotyczącą zdrowia i złożyć je u przewodnika grupy.

– Podczas trwania pielgrzymki zachęcamy do „Duchowego Pielgrzymowania” z pielgrzymami pokonującymi dany odcinek trasy na Jasną Górę. Zachęcamy do włączenia się w tę formę duchowej łączności z pątnikami – dodał ks. Krystian Kusztyb.

Według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, uczestnicy pielgrzymki są zobowiązani do zakrycia usta i nosa, lub zachowania dystansu społecznego. Ponadto każdy uczestnik powinien posiadać własny płyn do dezynfekcji rąk.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor naczelny "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/