Ruszył remont katedry

Rozpoczęły się prace konserwatorskie w Bazylice katedralnej w Sandomierzu. Odnowione zostaną sklepienia oraz nawa główna i dwie nawy boczne zabytkowej świątyni.

Obecnie trwają prace przygotowawcze i zabezpieczające polegające na ustawieniu rusztowań oraz zabezpieczeniu zabytkowego wystroju katedry. Rozpoczęcie kolejnego etapu renowacji wczesnogotyckiej świątyni, która jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w Polsce i w województwie świętokrzyskim nastąpiło dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanemu dla projektu, z którym wystąpiła parafia katedralna. Projekt „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu” otrzymał wsparcie w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wkład własny parafii katedralnej w całość projektu pochodzi z prywatnych ofiar księży Diecezji Sandomierskiej.

Prace konserwatorskie poprowadzi konsorcjum Roland Róg ART SERVICE Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki z Krakowa.

– Zgodnie z harmonogramem, który ustaliliśmy, prace konserwatorskie w katedrze potrwają do końca 2019 r. i będą podzielone na cztery etapy. W pierwszym zostaną przeprowadzone prace w części nawy głównej, do czwartego przęsła włącznie. W drugim etapie prace będą wykonywane w części chórowej i w przedsionku, zaś w ostatnich dwu etapach renowacji zostaną poddane nawy boczne świątyni – poinformował Roland Róg, kierownik prac konserwatorskich.

Jak dodał konserwacja obejmie prace przy warstwach malarskich autorstwa Bukowskiego na sklepieniu oraz będą prowadzone prace badawcze, których celem będzie określenie czy występują cenne nawarstwienia z okresów wcześniejszych. Będą prowadzone także prace kamiennych żebrach, łukach i filarach.

– Stan zachowania zabytku wskazuje, że nie będą to prace łatwe. Szczególnie część badawcza, może nas zaskoczyć, gdyż nie wiemy, z jakimi trudnościami możemy się spotkać. Jednak nie przewidujemy dużych trudności. Wszystko powinno odbyć się sprawnie i w według harmonogramu – dodał Roland Róg.

W zawiązku z prowadzonymi pracami będą utrudnienia dla odwiedzających Bazylikę katedralną. Prosimy o zachowanie ostrożności i podporządkowanie się do wskazań służby porządkowej.