Ruszyły prace nad dokumentem roboczym III Synodu Diecezji Sandomierskiej

Rozpoczął się drugi etap III Synodu Diecezji Sandomierskiej. Podczas najbliższego roku, dokument roboczy przygotowany przez komisje synodalne zostanie poddany analizie i dyskusji. Są do niej zaproszone dekanalne zespoły synodalne, przedstawiciele różnych wspólnot, ruchów i stowarzyszeń oraz wszyscy zainteresowani życiem Kościoła. Swoje sugestie i uwagi można przesyłać pocztą elektroniczną.

8 września br., w Sanktuarium Matki Bożej w Sulisławicach, bp Krzysztof Nitkiewicz przekazał dokument roboczy synodu diecezjalnego przedstawicielom wszystkich środowisk kościelnych i reprezentantom władz. Głównym miejscem dyskusji nad propozycją uchwał synodalnych będą specjalnie powołane w każdym dekanacie zespoły znające lokalną sytuację, potrzeby i wyzwania. Owocem tej refleksji mają być uwagi oraz postulaty zredagowane w formie pisemnej i przekazane do sekretariatu synodu.

Do współpracy zachęcamy jednocześnie wszystkich, którzy czują się odpowiedzialni za Kościół i za wypełnianie przez niego zbawczej misji, jaką otrzymał od Chrystusa. Każdy zainteresowany może zapoznać się z dokumentem roboczym synodu i przesłać drogą elektroniczną własne uwagi i propozycje na adres: sekretsynodu@gmail.com. Należy to uczynić do końca maja 2019 r.