Rycerze Kolumba w Ożarowie

25 listopada przed obliczem Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w Ożarowie zgromadzili się Rycerze Kolumba z Rad w Janowie Lubelskim, Modliborzycach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Stalowej Woli przeżywający w tym dniu Rejonowy Dzień Skupienia. W murach sanktuarium Braci Rycerzy powitał kustosz sanktuarium Ks. kan. Jan Ziętarski wraz z grupą Braci, którzy działają w parafii w Ożarowie. Ożarowska wspólnota Braci Kolumba to wspólnota żyjąca wiarą, ceniąca wartości patriotyczne i rodzinne. Aktywnie i twórczo uczestnicząca w życiu religijnym parafii i diecezji, a swoją postawą w życiu codziennym dająca świadectwo oddania Kościołowi i umiłowania Ewangelii. Słowa powitania gospodarza sanktuarium zawierały również wdzięczność dla wszystkich Braci biorących udział we wspólnej modlitwie za udział w życiu lokalnym miejscowości, z których przybyli i parafialnym, za współorganizowanie uroczystości, wydarzeń kulturalnych, konkursów i akcji charytatywnych na rzecz parafian i mieszkańców.

Rycerze wysłuchali konferencji wygłoszonej przez wikariusza ożarowskiej parafii ks. Pawła Kidę, a następnie uczestniczyli we Mszy świętej koncelebrowanej w intencji wspólnoty. Przed ołtarzem Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin modlili się w intencjach diecezji, parafii, z których przybyli, a także polecali swoje osobiste intencje.

Na zakończenie dnia skupienia Ks. kan. Jan Ziętarski, który od 2016 roku jest kapelanem wspólnoty powiedział, że jest bardzo zbudowany szczególną, religijną atmosferą, duchem wiary i dobrym klimatem, jaki istnieje we wspólnocie. Na pewno są to dobre fundamenty, jak powiedział, do realizowania i wypełniania misji wspólnoty zawartej w słowach: „W służbie jednemu. W służbie wszystkim”.

Rejonowy Dzień Skupienia Rycerzy Kolumba w gościnnych murach ożarowskiego sanktuarium zakończył wspólny obiad.

 

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com