Rytwiany – Rektorat Zwiastowania NMP

RYTWIANY – REKTORAT

Kościół rektoralny pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

woj. świętokrzyskie, pow. Staszów, gm. Rytwiany
28-236 Rytwiany, ul. Klasztorna 25, tel. 15 864 77 95, 509 441 624
www.pustelnia.com.pl, e-mail: pustelnia@pustelnia.com.pl

INFORMACJE O REKTORACIE

Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny wzniesiony został w latach 1624- 1637 z fundacji wojewody krakowskiego Jana Magnusa Tęczyńskiego oraz wojewody lubelskiego Gabriela Tęczyńskiego dla kamedułów Kongregacji Góry Koronnej. Kamień węgielny pod budowę świątyni położył bp M. Szyszkowski w 1624 r. Budowa kościoła, oparta na projekcie nieznanego autorstwa, przebiegała pod nadzorem o. Sylwana Baselli. Konsekracji świątyni dokonał bp T. Oborski 27 września 1637 r. Eremowi kamedulskiemunadano wówczas nazwę: Pustelnia Złotego Lasu. Kościół został wewnątrz bogato ozdobiony dziełami włoskich artystów. Pracowali tu m.in. Venanty da Subiaco, Jan Baptista DEKANAT STASZÓW 527 Falconi i Karol de Prevot. Erem w trakcie swoich dziejów przeszedł dwa pożary (1737, 1741). W II poł. XX w. prace restauracyjne w świątyni próbował realizować ks. Adam Łęcki (1960-1995), bowiem klasztor znajdował się wówczas w stanie ruiny. Po przeniesieniu parafii Rytwiany z kościoła pokamedulskiego do nowej świątyni w 2002 r. bp W. Świerzawski erygował w zrujnowanym klasztorze Diecezjalny Ośrodek Kultury i Edukacji „Źródło”. W tym samym roku powstało też Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu, którego członkowie wspierają rektora w podjętym dziele odbudowy Pustelni. 15 sierpnia 2003 r. bp A. Dzięga poświęcił kamień węgielny pod odbudowę klasztoru. Dwa lata później bp M. Zimałek poświęcił pierwszy odbudowany domek pustelniczy. W latach 2007-2010 przeprowadzone zostały w pustelni prace remontowo-konserwatorskie, nad którymi czuwał ks. Wiesław Kowalewski. Świątynia została wybudowana w stylu włoskiego renesansu i wczesnobarokowym. Wszystkie elewacje kościoła są idealnie symetryczne z portalami pośrodku. Fasada zachodnia, rozczłonkowana podziałami pilastrowymi, podobnie jak wschodnia zwieńczona jest wolutowo-obeliskowymi szczytami. Na osi elewacji południowej wyrasta czworoboczna wieża zegarowa, zwieńczona hełmem z latarnią. Budowla ma układ bazylikowy, trójnawowy, ze sklepieniem kolebkowym ozdobionym sztukateriami, na których znajdują się malowidła wykonane w poł. XVII w. przez przeora o. Venantego da Subiaco. Manierystyczny ołtarz główny dzieli nawę na dwie części, wydzielając chór dla zakonników, do którego prowadzą umieszczone po bokach bramki. W głównym polu ołtarza umieszczono obraz Zwiastowanie. W kościele ustawione są też stalle z II. poł. XVII w. w chórze oraz w nawie, gdzie zachowały się tylko zaplecki. Pod kościołem znajdują się krypty.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 10.30
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 10.30, 18.00 17.00.

Odpusty: Zwiastowanie Pańskie (25 marca), Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia).

OBSADA PERSONALNA

Rektor - Ks. mgr lic. Wiesław Kowalewski