Rzymskim wzorem

W łączności z papieżem Franciszkiem w Sandomierzu modlono się przy figurze Niepokalanej na rynku Starego Miasta.

8 grudnia wieczorem pod figurą Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej na sandomierskim Rynku odbywa się modlitewne czuwanie i maryjne zawierzenie w duchowej łączności z papieżem, który modli się z ludem Rzymu pod maryjną figura na Placu Hiszpańskim w Wiecznym Mieście. Zwyczaj wspólnej modlitwy do Niepokalanej w Sandomierzu zainicjował kilka lat temu bp K. Nitkiewicz.

Wspólnej modlitwie w intencji Ojca Świętego, ojczyzny, diecezji i miasta przewodniczył ks. Rafał Kułaga, rektor seminarium. Zgromadzeni odśpiewali hymn „Tota pulchra es Maryja” oraz zawierzyli swoje rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wieczorem w seminarium odbyło się nabożeństwo maryjne podczas którego odśpiewano hymn liturgiczny ku czci Maryi „Akatyst”.

Kolumna została wzniesiona w 1776 roku.