Samborzec – Trójcy Przenajświętszej

KONTAKT:

Gm. Samborzec, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie
27-650 Samborzec, Samborzec 88

tel. (+48) 15 831 44 56
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 7:30; 9:00; 11:15; 16:00
Święta państwowo zniesione: 7:00; 9:00; 18:00
Dni powszednie: 6:30; 7:00; 18:00

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. kan. Marian Kowalski
Wikariusz - Ks. mgr Grzegorz Rożek (od 2016 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Ulice: Polanów (1 km), Samborzec, Śmiechowice (3 km), Wielogóra (4 km), Zajezierze (2 km), Zawierzbie (3 km), Złota (1 km), Żuków (2 km)

Liczba katolików:
2978

Odpusty:

Trójcy Przenajświętszej
Wniebowzięcia Najświetszej Maryi Panny (15 sierpnia)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Samborzec, kaplica pw. Św. Józefa

Historia:
Kościół murowany wzniesiony został ok. połowy XIII w. przez dziedzica Pawła Samborzeckiego. Wspomina o nim już dokument Leszka księcia krakowskiego z 1284 r. Długosz mówi o kościele samborzeckim jako starożytnym, Trójcy Świętej poświęconym. Od 1607 r. do 1717 r. należał do Jezuitów sandomierskich. Zrujnowany w czasie wojen szwedzkich, odbudowany został i powiększony w latach 1688-91 staraniem proboszcza ks. Stanisława Umińskiego, kanonika sandomierskiego, przez dodanie nawy wraz z przekształceniem dawnego prezbiterium. Uroczyście poświęcony w 1728 r. Odnawiany w końcu XIX wieku z dobudowaniem od południa nowej zakrystii i kruchty. Ostatnio restaurowany w 1972 r. Kościół ma wiele cech baroku z pozostałościami romańskimi. Orientowany. Murowany z kamienia i cegły, otynkowany, dach pokryty blachą. Od 1717 r. prawa kolatorskie za zgodą i zrzeczeniem się Jezuitów przeszły na kolegiatę sandomierską, której kościół w Samborcu stał się filią, a parafia inkorporowana była do uposażenia kolegiaty a potem katedry sandomierskiej. W 1865 r. bp Juszyński ustanowił w Samborcu samodzielne probostwo. W ostatnim stuleciu w historię kościoła i parafii wpisali się trwale ks. Kajetan Kwitek kanonik kapituły kalisko-kujawskiej (był proboszczem blisko 50 lat; 1873-1922) i ks. kan. Józef Kuraś (1946-1959), który podźwignął kościół i budynki parafialne ze zniszczeń wojennych. Parafia posiada akta parafialne od 1742 r.

- POKAŻ MNIEJ -