Sandomierska Wigilia Paschalna

Bp K. Nitkiewicz: Chrystus Zmartwychwstały wchodzi do naszej krainy śmierci i nas z niej wyprowadza. Pozwólmy, aby to uczynił również dzisiaj i zawsze.

Foto. Arch. Diecezji

Podczas wielkosobotniej liturgii Wigilii Paschalnej biskup Krzysztof Nitkiewicz udzielił osobom dorosłym oraz dzieciom sakramentu chrztu. W liturgii uczestniczyła także duża grupa neokatechumenów, którzy dziękowali za przebytą drogę formacji.

Bogatą w symbole i znaczenie liturgię Wigilii Paschalnej, chrześcijańskiego czuwania przed zmartwychwstaniem Chrystusa, rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia i paschału, świecy symbolizującej Zmartwychwstałego Chrystusa. Przy świetle paschału i zapalonych przez wiernych świec w świątyni odśpiewano Orędzie Paschalne, wyjaśniające symbolikę światła, którym jest Chrystus powstający z mroku śmierci do życia. W liturgii Wigilii Paschalnej w sandomierskiej katedrze uczestniczyła grupa siedemdziesięciu osób z trzech ośrodków neokatechumenatu z terenu naszej diecezji, którzy kilka dni wcześniej podsumowali jeden z etapów swojej formacji w obrzędzie wpisania imienia do Księgi Życia i uroczyście wyrzekli się przywiązania do grzechu. Podczas liturgii dziękowali za przebytą drogę formacji oraz odnowione przyrzeczenia chrzcielne.

Liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze sandomierskiej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, który w kazaniu mówił o mrokach spowijających ludzką egzystencję. Zauważył, że życie przypomina czasami niekończącą się noc.

– Nocą jest dla człowieka nieznajomość Chrystusa, Jego miłości, Jego Ewangelii. Myślę tu w pierwszej kolejności o osobach nieochrzczonych. Mamy ich w Polsce coraz więcej. Powody bywają różne: decyzja rodziców, sytuacja rodzinna, zaniedbanie, uraz do kapłana. Są osoby, które przybyły do Polski z innych krajów i nie miały dotąd bliższego kontaktu z Kościołem – mówił biskup.

Foto. Arch. Diecezji

– Pragnę zaapelować do kapłanów, sióstr zakonnych, katechetów, do wiernych świeckich, aby nie przechodzili obojętnie obok takich sytuacji. Należy uszanować przekonania każdej osoby, unikać zranienia wrażliwości kogokolwiek, a jednocześnie trzeba mówić o Chrystusie, o Jego zbawczym dziele tym, którzy Go jeszcze nie znają. To najcenniejszy dar jaki możemy im uczynić – apelował ordynariusz sandomierski.

Foto. Arch. Diecezji

– Trzeba iść i głosić, a nie czekać, aż ktoś pojawi się w zakrystii, czy zapuka do Diecezjalnego Centrum Katechumenatu dla Dorosłych. Przecież „wiara rodzi się z tego, co się słyszy” (Rz 10, 17), rodzi się ze słuchania Słowa Bożego i ludzkiego, rodzi się ze świadectwa. W jaki sposób nieochrzczony ma odkryć Chrystusa jeśli poruszamy się ciągle w kręgu tych samych osób, które skądinąd systematycznie się wykruszają? Tymczasem lewicowo-liberalne media oraz pokrewne im organizacje podsycają stale niechęć do wszystkiego, co chrześcijańskie. Niech nasz głos i świadectwo życia staną się dla nieochrzczonych okazją do spotkania z Chrystusem. Liczę na to, że Komisja ds. Ewangelizacji działająca w ramach III Synodu Diecezji Sandomierskiej zgłosi w tej dziedzinie dalekosiężne propozycje, które będą przedmiotem naszej wspólnej refleksji – mówił kaznodzieja.

Biskup powiedział, że niebezpieczeństwo pogrążenia się w mrokach dotyczy również ochrzczonych, za każdym razem kiedy oddalają się od Chrystusa. On jednak nie zostawia człowieka bez pomocy.

– Jego Miłość przenika stale do naszego życia. Przenika w Słowie Bożym i w sakramentach świętych. Chrystus Zmartwychwstały wchodzi do naszej krainy śmierci i nas z niej wyprowadza. Pozwólmy, aby to uczynił również dzisiaj i zawsze – podkreślał bp K. Nitkiewicz.

Podczas uroczystej Eucharystii biskup ordynariusz poświęcił wodę chrzcielną a następnie udzielił sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dwojgu osobo dorosłym oraz dwóm dzieciom.

Katechumeni, którzy przyjęli chrzest przez cały rok uczestniczyli w specjalnych katechezach i brali udział w obrzędach przygotowujących ich do tej chwili.

Podczas liturgii wszyscy zgromadzeni odnowili swoje przyrzeczenia złożone podczas sakramentu chrztu. Podczas obrzędu komunii świętej dwoje osób dorosłych, którzy przyjęli chrzest przystąpili również po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przyjmując komunię świętą.

Na zakończenie modlitwy bp K. Nitkiewicz życzył neofitom oraz wszystkim zgromadzonym odwagi i konsekwencji w wyznawaniu wiary w zmartwychwstałego Chrystusa.