Sandomierski wieczór Taizé

W rocznicę śmierci św. Jana Pawła II w Sandomierzu odbyło się czuwanie modlitewne młodych wraz z bratem Maciejem ze wspólnoty Taizé.

Foto - ks. Tomasz Lis

Wspólna modlitwa odbyła się w kościele seminaryjnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Na spotkaniu obecny był brat Maciej, jeden z czterech Polaków z ekumenicznej wspólnoty Taizé. Wieczór modlitwy rozpoczął się śpiewem kanonów Taizé, które przeplatane były medytacją Słowa Bożego.

Śpiew poprowadziła schola z parafii katedralnej w Sandomierzu.

Na wspólnej modlitwie obecni młodzi między innymi z Sandomierza, Tarnobrzega, Koprzywnicy, młodzież zaangażowana w Ruch Światło-Życie wraz z duszpasterzami, klerycy i wychowawcy Wyższego Seminarium duchownego w Sandomierzu, siostry zakonne oraz mieszkańcy miasta.

Przybycie brata Macieja z ekumenicznej wspólnoty do Sandomierza i spotkanie z młodymi oraz wspólnotą seminaryjną było inicjatywą biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, który rok temu wraz z księżmi neoprezbiterami i ks. Rafałem Kułagą, rektorem seminarium odwiedzili Taizé. O tej wizycie wspominał brat podczas spotkania w Sandomierzu. – Zostaliśmy wtedy zaproszeni przez bp. Krzysztofa Nitkiewicza do Sandomierza. Jest to, więc pierwsza i historyczna wizyta nas braci z ekumenicznej wspólnoty w tym mieście i w tej diecezji – mówił bart Maciej.

 

 

 

Po części modlitewnej dalsza cześć spotkania odbyła się w jedne z auli seminaryjnych, gdzie brat Maciej zaprezentował film „Taizé oczami młodych”. Potem opowiadał o życiu samej wspólnoty monastycznej, jak również o możliwości przyjechania na 7 dniowy czas formacyjny. – Nasza wspólnota opiera się na trzech wartościach ewangelicznych: miłosierdzie, radość i prostota. Naszym pierwszym powołaniem jest życie Jezusową przypowieścią o wspólnocie i komunii, dlatego jesteśmy nawzajem dla siebie braćmi. Drugim zadaniem jest modlitwa o jedność chrześcijan, staramy się żyć słowami Jezusa, „aby byli jedno”. Kolejnym zadaniem wspólnoty jest duszpasterstwo młodych, stąd zrodziła się inicjatywa goszczenia w Taizé, młodych, którzy przybywają z różnych kontynentów, kultur, wyznają różne religie, ale chcą być razem i modlić się i odkrawać Boga w drugim człowieku – opowiadała brat Maciej.

 

 

– Nasza wspólnota monastyczna Taizé liczy obecnie ponad 100 braci, pochodzimy z kilkudziesięciu krajów, różnych kultur. Są wśród nas rzymscy katolicy, luteranie, kalwiniści, prawosławni, grekokatolicy, baptyści. Żyjemy prostota i radością ewangeliczną. W Polsce znani jesteśmy najbardziej z organizacji europejskich spotkań modlitewno-ekumenicznych. Najbliższe odbędzie się na przełomie roku we Wrocławiu, zapraszam do wzięcia w nim udziału, ale także do przybycia do naszej wspólnoty na tydzień formacyjny lub na rok wolontariatu – mówił brat Maciej.

 

Wspólne spotkanie zakończyła modlitwa Apelu jasnogórskiego.