Sandomierskie spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Foto: Arch. AK

W sobotę 11 lutego w Sandomierzu odbyło się Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem w katedrze sandomierskiej, podczas którego przed Najświętszym Sakramentem, zawierzono wszystkie działające w diecezji odziały Akcji Katolickiej. Druga część spotkania odbyła się w Sali Malinowej Domu Katolickiego.

Prowadzący Rade prezes pan Andrzej Darowski w pierwszej kolejności wręczył nowe nominacje Prezesom Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z parafii w Janowie Lubelskim, Ostrowcu Świętokrzyskim i Stalowej Woli. Następnie Asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przybliżył zebranym prezesom Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej kalendarium na rok 2017 i kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce. W kolejnej części spotkania pani Bożena Kapuściak przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za rok 2016, sprawozdanie finansowe i preliminarz budżetowy na rok 2017 zarysowała pani Teresa Kwiatkowska a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła pani Barbara Ćmiel. Następnie zebrani Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. W wolnych wnioskach poruszono jeszcze przygotowania do obchodów 20 rocznicy reaktywacji Akcji Katolickiej w diecezji sandomierskiej, zaplanowano Diecezjalny Dzień Skupienia AK, który odbędzie się 11 marca w Modliborzycach opatowskich, oraz zaplanowano wyjazd na rekolekcje rejonowe w Busku Zdroju organizowane przez Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Spotkanie zakończyło się informacjami o planach poszczególnych oddziałów Akcji Katolickiej i Bożym błogosławieństwem.

Arch. AK