Sandomierskie zabytki pomnikiem historii

Foto. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Dnia 23 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyło się wręczenie dokumentów nadających status pomnika historii dla jedenastu obiektów mających szczególne znaczenie dla narodowego dziedzictwa Polski.

Pośród nich za pomnik historii uznano „Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy”. Obszar tego pomnika obejmuje zabytki sandomierskiej starówki, w tym między innymi bazylikę katedralną, sandomierskie kościoły pw. Nawrócenia świętego Pawła, pw. św. Jakuba, pw. św. Michała, pw. Ducha Świętego oraz Dom Długosza.

W swoim przemówieniu pan Prezydent Andrzej Duda podkreślił znaczenie miejsc wyróżnionych tak zaszczytnym tytułem dla dziedzictwa historycznego, kulturowego i polskiej myśli technicznej.

Pan Prezydent poinformował także, że każdy z tych obiektów namalowany na świątecznej bombce znajdzie się na tegorocznej choince w Pałacu Prezydenckim.
Dokument dotyczący włączenia sandomierskich zabytków do listy pomników historii odebrał bp Krzysztof Nitkiewicz, który wystosował wniosek o włączenie do elitarnej listy polskich zabytków Wzgórza katedralnego.

– Sukces, jakim jest wpisanie na listę pomników historii tego co w Sandomierzu najpiękniejsze i najcenniejsze to dzieło wielu osób. Chciałbym podziękować księżom i świeckim, w tym szczególnie naszym świętokrzyskim parlamentarzystom. Zaczęliśmy od wniosku dotyczącego Wzgórza katedralnego, gdyż tyle leżało w naszej kompetencji, ale szczęśliwie, zgodnie z pierwotnymi planami, decyzja objęła znacznie większy obszar – powiedział bp Krzysztof Nitkiewicz.

Pan Prezydent wyraził radość, że Sandomierz wreszcie doczekał się tak szczególnego wyróżnienia.

W uroczystości wręczania dokumentów wziął udział bp Krzysztof Nitkiewicz, parlamentarzyści Ziemi Świętokrzyskiej, Wojewoda Świętokrzyski, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Burmistrz Miasta Sandomierza oraz przedstawiciele sandomierskiego duchowieństwa.

Jak podkreślono w rozporządzeniu celem ochrony sandomierskiego pomnika historii jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, przestrzenne i krajobrazowe oraz autentyczność i integralność staromiejskiej części Sandomierza, ośrodka o tysiącletniej historii i szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Polski, z zespołem zabytków najwyższej klasy osadzonym w unikatowym kontekście krajobrazowym.