Sandomierz miastem ekumenicznym

W Sandomierzu dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej Zgodę Sandomierską z roku 1570.

Dnia 24 czerwca, na ścianie sandomierskiego ratusza, została uroczyście odsłonięta tablica upamiętniająca 450. lecie podpisania Zgody Sandomierskiej. Przedsięwzięcie to, było planowane już w ubiegłym roku, kiedy odbyły się główne obchody tej rocznicy, lecz panująca epidemia pokrzyżowała plany.

Zgoda Sandomierska, to porozumienie między wyznaniami protestanckimi: Luteranami, Braćmi Czeskimi oraz Kalwinami. Zostało ona podpisane 14 kwietnia 1570 r. Uznali oni te trzy wyznania za prawowite, zobowiązali się do unikania sporów i postanowili bronić swobód wyznaniowych. Zgoda Sandomierska była pierwszym aktem ekumenicznym w historii świata i jest modelem dialogu między Kościołami chrześcijańskimi.

Przy ratuszu zgromadzili się przedstawiciele świętokrzyskiej społeczności: bp Krzysztof Nitkiewicz, wojewoda Zbigniew Koniusz oraz władze samorządowe na czele z Andrzejem Prusiem, przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego, burmistrzem Marcinem Marcem oraz Marcinem Piwnikiem, Starostą Sandomierskim.

– Zgoda Sandomierska należy do naszego patrymonium – zauważył bp Nitkiewicz. – Tak samo jak dziedzictwo będące dziełem Kościoła Katolickiego, pamiątki pozostałe po sandomierskich Żydach czy mieszkających tutaj wyznawcach prawosławia. Mamy się więc czym pochwalić i do czego odwoływać. Przede wszystkim zaś, nie możemy o tym zapomnieć, bo drzewo bez korzeni usycha – powiedział Ordynariusz Sandomierski, zwracając się z propozycją do mieszkańców Sandomierza o nadanie nazwy Zgody Sandomierskiej jednej z ulic.

Następnie dokonano symbolicznego odsłonięcia tablicy wmurowanej w ścianę sandomierskiego ratusza.