Sandomierz uczcił Niepokalaną

Wieczorem, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny pod figurą Matki Bożej na sandomierskim rynku odbyła się modlitwa o ustanie pandemii oraz zdrowie dla wszystkich chorych.

Sandomierskiej modlitwie w intencji ustania pandemii oraz o łaskę zdrowia dla Bpa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza przewodniczył biskup pomocniczy senior Edward Frankowski. Przed błogosławieństwem bp Frankowski powiedział, aby prosić przez Maryję Boga o ustanie pandemii oraz o poszanowanie Bożych przykazań w życiu społecznym.

   Potrzebne było to nasze spotkanie modlitewne. Odchodzimy stąd z postanowieniem, że różaniec, to modlitwa zwycięska. Musi się stać to, co powiedziała Maryja w Fatimie: „W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje” – mówił bp Frankowski.

Po zakończonej modlitwie w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła odbyło się nabożeństwo maryjne, podczas którego odśpiewano hymn liturgiczny ku czci Maryi – Akatyst. Kończąc nabożeństwo rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu ks. dr Rafał Kułaga podziękował wszystkim za udział, zarówno zgromadzonym w świątyni jak i tym, którzy łączyli się poprzez media diecezjalne i udzielił błogosławieństwa.