Sanktuarium janowskie afiliowane do Bazyliki Santa Maria Maggiore

– Dla odnowienia więzi duchowych z Papieską Bazyliką Matki Bożej Większej  zachodzi potrzeba nawiązania szczególnej więzi duchowej i imiennego wyróżnienia sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej i Różańcowej w Janowie Lubelskim w Diecezji Sandomierskiej – napisał kardynał Stanisław Ryłko, Archiprezbiter Bazyliki Matki Bosej Większej.

Z inicjatywy bpa Krzysztofa Nitkiewicza została wystosowana prośba ks. Tomasza Lisa, proboszcza maryjnego sanktuarium w Janowie Lubelskim do ks. kard. Stanisława Ryłki, Archiprezbitera Papieskiej Bazyliki, aby włączył janowską świątynię „w duchową więzi” z najstarszym kościołem poświęconym Najświętszej Bogurodzicy, Papieską Bazyliką Matki Bożej Większej w Rzymie. Do prośby biskupa i proboszcza została dołączona historia świątyni, łaskami słynącego obrazu i maryjnego kultu w Janowie Lubelskim. Kult ten związany jest z objawieniami maryjnymi jakie miały miejsce w 1645 r.

Dnia 16 grudnia ks. kard. Stanisław Ryłko jako Archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej podpisał dokument afiliacji czyli nawiązania szczególnej więzi duchowej  i imiennego wyróżnienia janowskiego sanktuarium nadając jej równocześnie przywilej odpustów przysługujących samej Bazylice Najświętszej Marii  Panny.

– Wierni bowiem mają zwyczaj nawiedzać wspomnianą Świątynię  i kierując się szczególną miłością oddają część Najświętszej Bogurodzicy Dziewicy, słusznie uważając, że ta pobożność  rzeczywiście przyczynia się  do poprawy życia duchowego i do wysiłku, by czynić postępy w cnotach, zwłaszcza w Wierze, Nadziei i Miłości wobec Boga i braci. Owoc daru odpustu zupełnego wymaga nadto wyzbycia się wszelkiego przywiązania do grzechu, a także  intensywniejszego wzrostu pobożności w duszy. Aby wierni dobra te mogli rzeczywiście uzyskać, ci, którym powierzono troskę o to Sanktuarium, niech zatroszczą się aby odpowiednia ilość spowiedników była do dyspozycji wiernych – czytamy w specjalnym dekrecie.

Akt nadania odpustów potwierdziła Kuria Rzymska. – Penitencjaria Apostolska na mocy specjalnych uprawnień udzielonych przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego z wielką radością przyjęła przedstawione prośby i udziela możliwości uzyskania Odpustu zupełnego po wypełnieniu zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca świętego) dla wiernych szczerze żałujących za swoje grzechy, którzy będą uczestniczyć w jakichkolwiek świętych obrzędach, lub przynajmniej odmówią modlitwę pańską i wyznanie wiary w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Łaskawej Różańcowej

– w święto tytularne Bazyliki Matki Bożej Większej (5 sierpnia);

– w święto tytularne tegoż Sanktuarium; c.- w uroczystości Najświętszej Marii Panny;

– raz w roku w dniu dowolnie wybranym przez każdego z wiernych;

– ilekroć wierni odbędą do tego miejsca, kierując się pobożnością, zorganizowaną pielgrzymkę.

Niniejsze ma ważność na zawsze.  Żadne prawa przeciwne nie mogą stać temu na przeszkodzie – czytamy w wydanym dokumencie.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl