Sąsiedzi od wieków

W Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu odbył się wykład Pani prof. Magdy Teter z Uniwersytetu Fordham (Nowy Jork) pt. „Historia Żydów w Polsce: wspólna czy osobna?”

Pani Profesor Teter w ciekawy sposób opowiedziała historię wzajemnych relacji Polaków i Żydów na przestrzeni dziejów naszego państwa. Prelegentka zastanawiała się co dla nas obecność Żydów na terytorium Polski znaczyła i znaczy. Podkreślała także, iż wspólne losy obu narodów składają się z pięknych chwil, kiedy nie miało to, znaczenia, kto jaką religię wyznaje, ale wskazywała także, że nie można uciekać od pamięci historycznej i bolesnych okresów naszych wspólnych relacji. W prelekcji Pani Profesor nie zabrakło odniesień do obecności Żydów w Sandomierzu, a jako przykład dobrego dialogu z Żydami podała rozwój dialogu katolicko – żydowskiego w ostatnim półwieczu.

Po prelekcji była możliwość rozmowy oraz zadawania pytań.

Wśród przybyłych gości obecny był także bp Krzysztof Nitkiewicz, który podziękował Pani prof. Magdzie Teter za wygłoszony wykład. Wspominając ogólnopolski Dzień Judaizmu, jaki miał miejsce w Sandomierzu przed ośmiu laty, podkreślił potrzebę dalszego pielęgnowania pamięci o miejscowej społeczności żydowskiej zarówno przez Kościół jak i przez władze świeckie.

Pochodząca z Sandomierza prof. Magda Teter, wykłada historię na Katedrze Judaistyki Svidlera na Fordham University w Nowym Jorku. W pracy naukowej specjalizuje się w badaniu historii Żydów, stosunków żydowsko-chrześcijańskich, historii kulturowej, prawnej i społecznej oraz dziejach przekazywania wiedzy historycznej w epoce przednowoczesnej i nowożytnej. Jest również stypendystą American Academy for Jewish Research i autorką książek „Jews and Heretics in Catholic Poland” (Cambridge, 2005), „Sinners on Trial” (Harvard, 2011), „Blood Libel: On the Trail of An Antisemitic Myth” (Harvard, 2020) a także licznych artykułów w języku angielskim, hebrajskim, włoskim i polskim.