Sekretariat III Synodu Diecezji Sandomierskiej

  • Ks. Witold Płaza – Sekretarz Generalny
  • S. Alina Słonecka SNMPN – Zastępca Sekretarza Generalnego
  • Ks. Bartłomiej Krzos – Zastępca Sekretarza Generalnego
  • Ks. Mateusz Bajak
  • Ks. Krzysztof Irek
  • Ks. Roman Janiec
  • Ks. Tomasz Lis
  • P. Marta Woynarowska