Seminaryjna wigilia

Wieczorem 21 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Zorganizowaną z tej okazji wigilię poprzedziły uroczyste nieszpory w kaplicy seminaryjnej, którym przewodniczył bp Edward Frankowski. Po zejściu do refektarza diakon odczytał Ewangelię o narodzeniu Pana Jezusa. Zwracając się do zebranych profesorów na czele z rektorem ks. Rafałem Kułagą oraz do kleryków, bp Krzysztof Nitkiewicz porównał seminarium do Betlejem.

– Tutaj bowiem „rodzą się” ci, którzy będą posługiwali Ludowi w imieniu i mocą Chrystusa. Obyście byli zawsze podobni do Pana Jezusa w jego poświęceniu i dawaniu ze siebie wszystkiego. Przyprowadzajcie do tego sandomierskiego Betlejem również waszych kolegów z parafii, aby przyjrzeli się niezwykłej tajemnicy kapłaństwa, która tutaj staje się ciałem – powiedział biskup.

Następnie pobłogosławił opłatki, którymi zebrani podzielili się składając sobie wzajemne życzenia świąteczne. Po tym wszyscy zasiedli do wspólnej kolacji. Zwieńczeniem był śpiew kolęd i projekcja filmu z życzeniami bożonarodzeniowymi, którzy przygotowali klerycy.

Archiwum WSD w Sandomierzu

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com