Serbinowski Wieczór Uwielbienia

11 marca 2023 roku w naszej parafii przeżywaliśmy Wieczór Uwielbienia. Wspólną modlitwę, która rozpoczęła się od wspólnego śpiewu do Ducha Świętego, poprowadził Ks. dr Rafał Kusiak. Przywołanie atmosfery wyciszenia i refleksji było możliwe dzięki oprawie muzycznej przygotowanej przez grupę oazową, działającą przy naszej parafii.

Wieczór modlitwy poprzedzony został Msza Świętą, podczas której homilię wygłosił Ks. dr Rafał Kusiak. Kaznodzieja przypomniał o potrzebie codziennej relacji z Panem Bogiem.

Wieczory uwielbienia są wydarzeniem, które pomagają wzmocnić wiarę i zbliżyć ludzi do Boga. Te specjalne nabożeństwa zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem wiernych.

Po zakończonej Eucharystii głos zabrał Ks. dr Jan Biedroń – proboszcz parafii, który wyraził wdzięczność Księdzu Rafałowi oraz młodzieży za przygotowanie wieczoru uwielbienia. Wspólną modlitwę zakończyło błogosławieństwo eucharystyczne.