Siła jubileuszowej modlitwy

W związku z obchodami 200. lecia powstania Diecezji Sandomierskiej trwa w parafiach modlitwa Jerycha Różańcowego.

Codziennie w innej parafii ma miejsce całodobowa modlitwa różańcowa, która w związku z diecezjalnym jubileuszem obejmie cały Kościół Sandomierski. Dotychczas Jerycho Różańcowe odbyło się w 70 parafiach oraz w znajdujących się na ich terenie domach zakonnych. Aktualnie trwa ono w dekanacie Modliborzyckim. Jak podkreślają duszpasterze, ta forma duchowego przeżywania jubileuszu przynosi wspaniałe owoce duchowego umocnienia wiernych i kapłanów. Powstają kolejne Koła Żywego Różańca oraz grupy modlitewne „Magaretka” obejmujące swoją modlitwą księży. W kilku parafiach zawiązały się także grupy modlitewne wspierające ludzi chorych i samotnych. Podczas Jerycha wierni szczególnie modlą się o powołania kapłańskie i o dar świętość dla kapłanów. Wzrosła także znacząco liczba osób przystępujących do spowiedzi.

– Wczoraj na rozpoczęcie Jerycha przybyło bardzo wielu parafian. We Mszy św. inaugurującej parafialne czuwanie różańcowe uczestniczyły całe rodziny oraz duża grupa młodzieży szkolnej. Przez całą noc odbywało się czuwanie, na które przychodziły całe rodziny oraz osoby pracujące w ciągu dnia. W tej chwili modlitwę podejmują Koła Żywego Różańca i grupy parafialne. Popołudniu swój czas będą miały dzieci szkolne i młodzież. Chciałbym podkreślić, że we wspólnej modlitwie uczestniczą także wierni z pobliskich parafii Archidiecezji Lubelskiej, które graniczą z naszą parafią. Wielu z nich podkreśla, że to wspaniały czas, aby wspólnie z rodziną modlić się na Różańcu. Czuwanie naszej parafii zakończy się dziś zawierzeniem parafii Matce Bożej – podkreślał ks. Robert Kusiak, proboszcz parafii Błażek.

– Klika tygodni przed planowanym Jerychem w czasie niedzielnych kazań przypomnieliśmy jego idee oraz jego łączność z trwającym Jubileuszem Diecezji. Pokazaliśmy także historię Diecezji Sandomierskiej i jej stan obecny. Przez kolejne niedziele zachęcaliśmy wiernych od udziału w modlitwie i świętowaniu Jubileuszu Diecezji wskazując na ten czas, jako szczególny dar dla naszej parafii. Jerycho rozpoczęliśmy wieczorną Mszą św. 19 października. Następnie była adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Róże Różańcowe. W Apel Jasnogórski włączyła się młodzież, a jego przedłużeniem była adoracja i modlitwa różańcowa. O północy Mszę św. sprawowali księża pochodzący z parafii dziękując za dar powołania jednocześnie prosząc o powołania z naszej parafii. Po północy adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę prowadzili mieszkańcy poszczególnych miejscowości w parafii. Modlitwa trwała nieustannie do Mszy św. porannej, po której do adoracji włączyły się dzieci i młodzież z gimnazjum. Uczniowie poszczególnych klas wraz ze swoimi wychowawcami i katechetami przychodzili na modlitwę. Adorację w kościele parafialnym zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie modlitewne czuwanie rozpoczęło się w kaplicach dojazdowych w Brzyściu i w Rożniatach. Jerycho Różańcowe zakończyliśmy Mszą św. i aktem zawierzenia rodzin Matce Bożej. Jerycho Różańcowe potraktowaliśmy, jako dar dla naszej parafii i jednocześnie nasz dar dla Diecezji. Modlitwa ta, była okazją do ożywienia i pobodzenia do aktywności Róż Różańcowych, zachętą do adoracji Najświętszego Sakramentu, czynnym włączeniem się parafii w przeżywany Jubileusz Diecezji Sandomierskiej. Złączenie Jerycha Różańcowego z Jubileuszem Diecezji było przypomnieniem i uczeniem naszej odpowiedzialności nie tylko za wspólnotę parafialną, ale także za całą diecezję. To dobry czas, który zapewne przyniesie błogosławione owoce – mówił ks. Witold Szczur z parafii Gawłuszowice.

– Zauważam, że frekwencja na modlitwie różańcowej i podczas Mszy św., jak na tak małą wspólnotę parafialną, jaką jest Linów, była dość duża. Mieliśmy również dość liczną procesję z figurą Matki Bożej dookoła świątyni parafialnej. Podczas całodobowej adoracji prawie cały czas były osoby modlące się na różańcu. Niewątpliwymi owocami Jerycha Różańcowego była duża liczba osób, które skorzystały ze spowiedzi oraz przyjęte komunie święte – zauważa ks. Ryszard Podlewski, proboszcz parafii Linów.

Bardzo wielu parafian uczestniczyło także w Jerychu Różańcowym, które odbyło się w połowie grudnia w Obrazowie. – Swój czas adoracji i modlitwy różańcowej miały poszczególne wioski, które bardzo licznie przybywały do świątyni na modlitwę. Podczas naszego Jerycha modliliśmy się także w intencji chorych i ludzi starszych, którzy duchowo towarzyszyli modlitwie prowadzonej w kościele. Na to modlitewne wezwanie odpowiedziała także licznie młodzież nie tylko zrzeszona w Oazie, scholi czy grupach ministrantów. Wspólnie modliliśmy się na czuwaniu różańcowym i Drodze krzyżowej. Jerycho Różańcowe przyniosło bardzo wiele owoców duchowych, spowiedzi i przyjętych komunii świętych. Wymiernym owocem było powstanie koła różańcowego w miejscowości Żurawica oraz przyjęcie do grona kandydatów do ministrantów kilkunastu nowych kandydatów – poinformował ks. Łukasz Turzyński, wikariusz z parafii Obrazów. Podczas Jerycha Różańcowego w parafii Kunów we wspólną modlitwę zaangażowali się młodzi z grupy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. – Na wspólne czuwanie przybyło naprawdę wielu młodych. Poprowadzili oni modlitwę różańcową i przygotowali rozważania Drogi krzyżowej. Bardzo licznie odpowiedzieli także parafianie, którzy włączali się całymi rodzinami w całodobowe czuwanie modlitwy różańcowej – mówił ks. Damian Zieliński, wikariusz parafii Kunów.

Jerycho Różańcowe to nieprzerwane czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się ono w danej parafii Mszą św. oraz modlitwą różańcową, które podejmowana jest przez grupy parafialne, rodziny i osoby indywidualne. W każdej parafii jest odprawiana Msza św. o północy w intencji powołań kapłańskich. Następnie trwa całonocne czuwanie. O godz. 15.00 jest odmawiana parafialna Koronka do Miłosierdzia Bożego i dalsze czuwanie do godz., 18.00 o której rozpoczyna się Msza św. kończąca Jerycho Różańcowe w danej parafii.

Jerycho Różańcowe jest duchową formą świętowania Jubileuszu 200. lecia powstania Diecezji Sandomierskiej i obejmuje swym zasięgiem wszystkie wspólnoty parafialne diecezji. We wspólną modlitwę włączają się także wspólnoty zakonne na terenie naszej diecezji.