Skopanie – Miłosierdzia Bożego

KONTAKT:

Gm. Baranów Sandomierski, pow. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
39-451 Skopanie, ul. Jana Pawła II 26

tel. (+48) 15 811 05 98
E-mail: parafiaskopanie@interia.pl
Strona www: www.parafiaskopanie.pl

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 7:00; 9:00; 10:30; 17:00
Święta państwowo zniesione: 7:00; 9:00; 15:30; 17:00
Dni powszednie: 6:30; 18:00 lub 17:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. prał. Wiesław Gucwa
Wikariusz - Ks. mgr Damian Niziałek (od 2017 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Skopanie – Osiedle, Skopanie – Wieś (2 km)

Liczba katolików:
2762

Odpusty:

Miłosierdzia Bożego (II niedziela wielkanocna)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:

Skopanie, kaplica pw. Matki Bożej (1 km)

Historia:
Skopanie – Osiedle swoją historię zaczęło pisać tuż przed II wojną światową, kiedy to w ramach COP podjęto budowę fabryki firanek. Po wojnie rozrosło się, stanowiąc jakby małe miasteczko żyjące własnym rytmem. Biskup tarnowski J. Ablewicz oraz proboszcz parafii Baranów Sandomierski ks. kan. Bolesław Gnat dostrzegając specyfikę tego osiedla uznali za konieczne stworzenie najpierw ośrodka duszpasterskiego a następnie placówki duszpasterskiej. Podjęto odpowiednie starania trwające kilka lat. Znajdujące się bowiem w pobliżu złoża siarki stanowiły niemal nie do pokonania barierę ze strony ówczesnych władz, gdy chodziło o zlokalizowanie trwałego sakralnego obiektu. Celem konsolidacji wokół tej sprawy społeczeństwa Skopania-Osiedla bp J. Ablewicz wydzielił z parafii Baranów Sandomierski samo osiedle jako odrębną placówkę duszpasterską, ustanawiając jej rektorem ks. Wiesława Gucwę.17 kwietnia 1986 r. rozpoczęto budowę tymczasowej kaplicy. 1 lipca 1986 r. placówka – rektorat uzyskała status parafii a proboszczem został ks. rektor. Przez dwa lata trwały usilne starania o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła. Zostały uwieńczone powodzeniem i 23 września 1988 roku rozpoczęto wykopy i założono fundamenty kościoła. Kościół projektował inż. mgr Józef Szczebak – architekt i inż. mgr Aleksander Wałęga – konstruktor z Tarnowa. Nadzór budowlany objął inż. mgr A. Wałęga i kierownictwo budowy miejscowy parafianin Józef Robak. W 1989 r. stanęły mury i strop, a kolejny rok 1990 był czasem prac wykończeniowych.W dniu 24 grudnia 1990 r. parafianie po raz pierwszy zgromadzili się na sprawowanie Eucharystii podczas Pasterki. 27 października 1991 r. bp J. Życiński dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego poświęconego przez papieża Jana Pawła II w Krakowie w 1983 r. W czasie tej uroczystości pobłogosławił również mury nowego kościoła. Tak szybkie wybudowanie kościoła było możliwe dzięki wielkiej pracowitości i ofiarności wszystkich parafian. Na szczególną uwagę zasługuje fakt dużej pomocy finansowej miejscowego zakładu Fabryki Firanek „Wisan”. Dnia 7 czerwca 1992 r. bp M. Zimałek podczas Mszy św. poświęcił dzwony. Parafia posiada akta parafialne od 1787 r.

- POKAŻ MNIEJ -