Skopanie – Miłosierdzia Bożego

SKOPANIE

Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Baranów Sandomierski
39-451 Skopanie, ul. Jana Pawła II 26, tel. 15 811 05 98, 15 811 06 28
www.parafiaskopanie.pl, e-mail: parafiaskopanie@interia.pl

INFORMACJE O PARAFII

Skopanie Osiedle powstało tuż przed II wojną światową, kiedy to w ramach COP rozpoczęto budowę fabryki firanek. Po wojnie miejscowość rozrastała się, ordynariusz tarnowski bp J. Ablewicz oraz proboszcz parafii Baranów Sandomierski ks. Bolesław Gnat uznali więc za konieczne stworzenie w Skopaniu samodzielnego ośrodka duszpasterskiego. 17 kwietnia 1986 r. rozpoczęto budowę tymczasowej kaplicy, której rektorem został ks. Wiesław Gucwa (28 czerwca 1985 r.). Rektorat otrzymał statut parafii 1 lipca 1986 r. Placówka utworzona została w całości z terenów parafii Baranów Sandomierski. Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego zbudowano w latach 1988-1990. Projektowali go architekt inż. Józef Szczebak oraz inż. Aleksander Wałęga, konstruktor z Tarnowa. Nadzór budowlany objął inż. A. Wałęga, a kierownictwo budowy – miejscowy parafianin Józef Robak. Pierwsza Msza święta odbyła się 25 grudnia 1990 r. Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego dokonał bp J. Życiński 27 października 1991 r. Prace nad wykończeniem dekoracji wnętrza świątyni trwały w latach 90-tych XX w. oraz w początkach XXI w. Świątynia jest budowlą w stylu nowoczesnym, choć nawiązującą do formy tradycyjnej. Konstrukcja oparta została na rzucie kwadratu, z osią po przekątnej. Na przedłużeniu osi wznosi się wieża – dzwonnica, a na jej środku, na szczycie piramidowego dachu, umieszczona została sygnaturka – miniatura wieży. W ambicie (obejściu za prezbiterium) znajdują się dwie boczne kaplice, zakrystia i kolejna kaplica, zaś w przyziemiu – zaplecze duszpasterskie. Światło wpada do wnętrza przez grupę potrójnych, dużych okien. Trójdzielny układ kościoła jest być może próbą nawiązania do architektury beskidzkich drewnianych cerkiewek. Świątynia nie jest jeszcze w pełni wyposażona – odpowiednio udekorowana nabierze zapewne cech miejskiego kościoła.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 17.00
– w dni powszednie: 6.30, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 15.30, 17.00.

Odpusty: Uroczystość Miłosierdzia Bożego.

Do parafii należą: Skopanie.

Ogólna liczba mieszkańców: 2682.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Tomczyk, B. Wawrzaszek, P. Marek, M. Gorczyca, P. Dobrowolski.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: Z. Osmola SM, F. Zarzycka OSU, M. Smykla SCM, K. Gazda OSBM.

Grupy parafialne: Apostolstwo Dobrej Śmierci, Bractwo Najświętszego Sakramentu, Bractwo Szkaplerza NMP, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Grupa Modlitewna św. Ojca Pio, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, Koło Przyjaciół WSD, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Rodzina Serca Jezusowego, Ruch Światło-Życie, schola, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Wspólnota Krwi Chrystusa.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 400 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr lic. Marcin Hanus (od 2021 r.)