Skotniki Sandomierskie – Św. Jana Chrzciciela

SKOTNIKI SANDOMIERSKIE

Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

woj. świętokrzyskie, pow. Sandomierz, gm. Samborzec
27-650 Samborzec, Skotniki Sandomierskie 49, tel. 15 831 43 05
e-mail: kspietraszek@wp.pl

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje na temat wsi Skotniki pochodzą z II poł. XIII w. Przynależała ona do klasztoru oo. cystersów w Koprzywnicy. Kościół i parafia zostały ufundowane w 1347 r. przez Jarosława Bogorię Skotnickiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Za jego namową biskup krakowski Bodzanta 9 maja 1350 r. uposażył parafię w Skotnikach, nadając jej dziesięcinę z czterech wiosek. Fundatorami kościoła i parafii był ród Skotnickich, herbu Bogoria. Wśród nich wyróżniała się w XIX w. Anna ze Skotnickich (Sołtykowa/ Kochanowska), która ofiarowała szereg paramentów liturgicznych. Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela został wybudowany w 1347 r. Jego uroczyste poświęcenie miało miejsce w 1370 r. W XVIII w. kościół został rozbudowany poprzez wykonanie przedsionka do zakrystii i pomieszczenia nad nią oraz kruchty przy nawie od południowej strony. Świątynia odnawiana była w poł. XVIII w., a następnie po zakończeniu II wojny światowej oraz pod koniec XX w. Świątynia wybudowana jest z cegły układanej w wątku polskim i należy do grupy gotyckich kościołów jednofilarowych, charakterystycznych dla czasów Kazimierza Wielkiego. Prezbiterium jest węższe i niższe od nawy. Do północnej ściany prezbiterium dobudowana jest zakrystia, a po stronie południowej nawy znajduje się neogotycka kruchta. Nawa zbudowana jest na planie prostokąta, nakryta gwiaździstym sklepieniem o kamiennych żebrach, wspartych na przyściennych wspornikach i centralnie usytuowanym filarze. Prezbiterium posiada sklepienie krzyżowo-żebrowe. Na zwornikach sklepiennych umieszczony został herb Bogoria. We wnętrzu kościoła zachowały się resztki gotyckiej polichromii ze scenami z życia Chrystusa. Nawę zdobi stiukowa dekoracja, wykonana około 1770 roku. W centrum rokokowego ołtarza głównego umieszczony jest rzeźbiony krucyfiks, flankowany posągami patrona kościoła św. Jana Chrzciciela oraz MB Bolesnej. Ambona posiada bardzo bogatą dekorację snycerską, powiązaną z dekoracją boazerii ścian prezbiterium.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 9.00, 11.30
– w dni powszednie: 7.00 lub 18.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 11.30, 18.00.

Odpusty: Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca), Święto Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia).

Do parafii należą: Bogoria Skotnicka, Kamieniec , Ostrołęka, Skotniki, Szewce.

Ogólna liczba mieszkańców: 1430.

Kapłani pochodzący z parafii: A. Chuchnowski, A. Drabowicz, G. Gawęda, W. Płaza, T. Zych.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, Koło Przyjaciół WSD, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 1,2 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. dr Wojciech Pietraszek