Skup się i chłoń dobro

Foto. Ks. Tomasz Lis

Pod takim hasłem odbywają się rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży z sandomierskich szkół.

Tłumy młodych przyszły na kolejne spotkanie z grupą ewangelizatorów, którzy prowadzą spotkania w ramach szkolnych rekolekcji wielkopostnych. – Te rekolekcje wpisują się w cały plan Nowej Ewangelizacji, którą chcemy objąć nasze miasto. Trwa Seminarium wiary, w planach jest letnia Ewangelizacja, więc teraz chcieliśmy zaproponować takie nietypowe rekolekcje młodym. Myślę, że grupa ewangelizacyjna trafiła ze swoim przekazem do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, co widać na kolejnych spotkaniach – podkreślał ks. Marek Bednarz.

Przez pierwsze trzy dni ekipa ewangelizacyjna odwiedzała poszczególne szkoły średnie prowadząc spotkania tematyczne i ewangelizacyjne. – Te pierwsze dni były dla nas wielkim wyzwaniem. Odwiedziliśmy sześć szkół średnich i byliśmy super przyjęci przez młodych – mówił Michał PAX Bukowski. – Na tych spotkaniach chcieliśmy przełamać stereotyp, że chrześcijanin to człowiek, który tylko zasmuca. Wcale tak nie jest! Mówiliśmy o fałszywych obrazach Boga, jakie często są w naszych sercach, podkreślaliśmy wielką miłość, jaką Bóg ma do nas i podpowiadaliśmy młodym jak można ją odkryć. Po tych spotkaniach jest w nas wiele radości, bo widzimy, że Pan Bóg ma dla tego miasta i dla tych młodych wielki plan. Dlatego chcemy, aby ci nasi przyjaciele dali się Panu Bogu poprowadzić – podkreślał Łukasz Gąszcz.
Każde ze szkolnych spotkań było przeplatane muzyką nowoczesną, szczególnie Rapem z dobrym przekazem ewnagelijnym. – W naszych spotkaniach używamy właśnie takich muzycznych wstawek, by pokazać młodym, że o Bogu, Jezusie i Jego Ewangelii można mówić w różny, nawet często bardzo zaskakujący – dodał Michał.

W kolejne dni młodzież ze wszystkich szkół spotykała się w Hali sportowej, na kolejnych spotkaniach ewangelizacyjnych.

– Dziś dalej chcemy mówić o wielkiej miłości Boga i jak On działa cuda w naszym życiu. Istotą dzisiejszych spotkań będą nasze osobiste świadectwa, będziemy mówić o tym jak byliśmy daleko od Boga i jak On nas nie skreślił, ale uzdrowił. Będziemy mówić o grzechu, jak niewoli człowieka i nadziei, jaką daj Bóg poprzez sakrament spowiedzi – dodawał Michał Bukowski.

Z młodymi oraz grupą rekolekcyjną spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz, który wyraził nadzieję, że spotkania będą kontynuowane w ramach dalszych inicjatyw ewangelizacyjnych zaplanowanych w Sandomierzu. Biskup przytaczając słowa włoskiego księdza Primo Mazzolari powiedział, że człowiek często nie zna samego siebie i żyje jakby z nieznajomym w jednym domu. Prawdę o sobie odkrywa wówczas kiedy wsłuchuje się w głos Boga.

– Rekolekcje powinny być takim lustrem w którym się przeglądamy, aby zobaczyć jacy jesteśmy i poprawić defekty. Bez tego nie ma mowy o zmianie na lepsze. Życzę wam takiego spojrzenia na siebie w świetle Słowa Bożego i świadectwa prowadzących – mówił bp K. Nitkiewicz.

Spotkanie zakończył koncert Michała PAX Bukowskiego i Łukasza Gąszcza DJ Anem.