Ślęzaki – Wniebowzięcia NMP

ŚLĘZAKI

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Baranów Sandomierski
39-450 Baranów Sandomierski, Ślęzaki 45, tel. 15 811 87 03
www.parafia-slezaki.pl, e-mail: slezakiparafia@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Parafia Ślęzaki swoimi początkami sięga 2 poł. XIX w. W okresie tym przynależała do parafii Miechocin. Ówczesny proboszcz tej placówki ks. Józef Sobczyński otrzymał w 1870 r. zalecenie Kurii Biskupiej w Przemyślu, aby w Ślęzakach wybudować kościół i mieszkanie dla kapłana. Sprawą zainteresowała się baronówna Eugenia Beust, kanoniczka Instytutu Panien w Hradczynie w Czechach, córka właścicieli Chmielowa. Ofiarowane przez nią fundusze, dodatkowo powiększone o ofiary mieszkańców gminy Dąbrowica, okazały się jednak niewystarczające. Wobec takiej sytuacji baronówna Beust wyjechała do Francji. Korzystając ze znajomości wśród znakomitych rodów, kwestowała na rzecz budowy świątyni. Dotarła także do Rzymu, gdzie uzyskała audiencję u papieża Piusa IX. Papież pobłogosławił jej pracy i ofiarował kielich dla przyszłego kościoła. Po powrocie do kraju fundatorka przystąpiła do budowy kościoła. W 1875 r. przy nowo wybudowanej świątyni zamieszkał wikariusz z Miechocina ks. W. Smolik. Jednocześnie w Ślęzakach utworzona została ekspozytura parafii Miechocin. W jej skład oprócz głównej miejscowości weszły wioski: Dąbrowica, Kaczaki i Marki. Ekspozytura ta przyjęła statut samodzielnej w 1913 r. Natomiast parafię Ślęzaki erygował bp A. Nowak 26 lutego 1924 r. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zbudowany został w latach 1873-1875 wg projektu architekta Zbyszewskiego. Budową kierował Teodor Cukrowski, majster murarski z Radomyśla. Poświęcenie kościoła miało miejsce 17 października 1875 r. Natomiast konsekracji świątyni dokonał bp I. Łoboz w 1884 r. W 1926 r. dobudowano do ołtarza dwie nisze, w których stanęły drewniane rzeźby św. Stanisława Kostki i św. Kazimierza. Prace remontowo-konserwatorskie prowadzone były od 1994 r. (m.in. restauracja głównego ołtarza, remont organów, wymiana dachu i wieży kościelnej). Świątynia jest klasycystyczna, posiada układ bazylikowy. Wnętrze jest jednonawowe, ze stropem płaskim i drewnianym plafonem podzielonym na kasetony, w każdym z nich znajduje się rzeźbiona rozeta (drewniane i pozłacane). Wyposażenie pochodzi z XX w. Główny ołtarz jest w kształcie skrzyni z ozdobnie osłoniętą przednią częścią mensy. Na płycie kamiennej, będącej zasadniczą częścią ołtarza, znajduje się tabernakulum, predella oraz obraz MB Wniebowziętej.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 15.30
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 10.00, 17.00.

Odpusty: Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), św. Józefa (19 marca).

Do parafii należą: Ślęzaki, Dąbrowica, Kaczaki, Marki.

Ogólna liczba mieszkańców: 2869.

Kapłani pochodzący z parafii: Z. Góra, A. Cebula, A. Wąsik, Z. Sudoł.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: J. Dudek CSESV, J. Brylska CSESV, M. Fornal CSESV, H. Dudek CSESV, Z. Czernik CSESV, L. Dąbek CSFN, s. G. Burlikowska SM.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła ok. 800 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Stanisław (J.) Rząsa (od 2019 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Tomasz Flis (od 2017 r.)