Słownik biograficzny księży Diecezji Sandomierskiej z XIX-XX w.

Ukazał się 4 tom Słownika prezentującego biogramy kapłanów posługujących na terenie Diecezji Sandomierskiej w XIX-XX w. Pozycja stanowi dopełnienie edycji wydanej w związku z jubileuszem 200-lecia Diecezji Sandomierskiej.

Autorami słownika są: ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek, ks. mgr Ryszard Nowakowski i ks. dr Piotr Tylec. Czwarty tom zawiera biogramy duchownych, których nazwiska rozpoczynają się na literę od S do Ż oraz życiorysy Biskupów Sandomierskich i uzupełnienia do poprzednich tomów.

Wydanie czwartego tomu jest dopełnieniem całej edycji zatytułowanej „Słownik biograficznego księży Diecezji Sandomierskiej XIX-XX w.”, który został zredagowany w związku z obchodami jubileuszu 200-lecia Diecezji Sandomierskiej.

Całość edycji zawiera cztery tomy obejmujące blisko 2 tys. nazwisk zmarłych księży, którzy przynależeli do diecezji w okresie 200 lat istnienia.

Dzięki tej publikacji Diecezja Sandomierska jest jedną z nielicznych w Polsce, która posiada słownik biograficzny księży.

Słownik ma duże znaczenie dla badań nad przeszłością Kościoła w Polsce i dziejami regionu Świętokrzyskiego. Oprócz danych biograficznych zawiera również informacje o działalności kościelnej, społecznej, patriotycznej i naukowej księży. Każdy biogram opatrzony jest bibliografią, a w przypadku wielu udało się dołączyć archiwalne fotografie księży.

Słownik ukazał się w ramach serii wydawniczej: Prace Katedry Historii XIX-XX w. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym przyznanym UPJP2 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce na utrzymanie potencjału naukowego. Wydawcą 4 tomu Słownika jest Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu oraz Wydawnictwo Naukowe UPJP2.