Słowo Biskupa Sandomierskiego na Diecezjalne Dni życia Konsekrowanego

Życie konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych jest w Kościele trwałą formą życia, w której wierni pod działaniem Ducha Świętego naśladując dokładniej Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, oddają się całkowicie umiłowanemu nade wszystko Bogu. Poświęceni z nowego i szczególnego tytułu dla chwały Boga, budowania Kościoła i zbawienia świata pragną osiągnąć doskonałą miłość w służbie Królestwa Bożego i stając się w Kościele wyraźnym znakiem, zapowiadać niebieską chwałę (por. kan. 573 KPK).

W I Niedzielę Adwentu, 30 listopada 2014 roku, rozpoczął się w całym Kościele Rok Życia Konsekrowanego. Rok ten ogłosił Ojciec Święty Franciszek z racji na przypadającą już 50. rocznicę uchwalenia przez Sobór Watykański II dekretu Perfectae Caritatis – O przystosowanej odnowie życia zakonnego. Życie konsekrowane zawsze było obecne w Kościele. Całkowite oddanie się Bogu w konsekracji zakonnej złączone jest nierozerwalnie z istotą misji i świętości Kościoła.

Ogłaszając Rok Życia Konsekrowanego, Papież pragnął przypomnieć Kościołowi i całemu współczesnemu światu o pięknie życia poświęconego wyłącznie Bogu i Jego Królestwu. Pragnął także, aby sami konsekrowani mogli bardziej uważnie przyjrzeć się swemu powołaniu i ucieszyć się Bożym wybraństwem. Wszyscy zatem konsekrowani powinni w tym Roku – jak to wskazał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Liście okólnym „Radujcie się” – spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością, przeżywać z pasją teraźniejszość i przyjmować przyszłość z nadzieją. Kluczem zaś łączącym te trzy aspekty ma być radość – radość z oddania się Bogu, radość w służbie Ewangelii i radość czynienia miłosierdzia wobec wszystkich potrzebujących modlitwy i posługi bliźnich.

Na Rok Życia Konsekrowanego zaplanowano wiele liturgicznych i duszpasterskich inicjatyw dla całego Kościoła, w danym kraju, ale też na szczeblu diecezjalnym. Jedną z nich, w ramach obchodów diecezjalnych Roku Życia Konsekrowanego, będą Dni Życia Konsekrowanego w Sandomierzu i całej naszej Diecezji w dniach 21-25 września 2015 roku. Wszystkim Siostrom i Braciom konsekrowanym, życzę bogatych duchowych przeżyć i umocnienia w radości powołania, wszystkim wiernym ożywienia wiary, nadziei i miłości, a wszystkim nam pragnienia świętości. Rok Życia Konsekrowanego niech zaowocuje w całej diecezji nowymi powołaniami do kapłaństwa i życia zakonnego.

Na głębokie przeżycie tych Dni z serca błogosławię

+ Bp Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

PODZIEL SIĘ
Bp Krzysztof Nitkiewicz
Dewiza biskupia: Misericordias Domini cantabo (Będę wyśpiewywał miłosierdzie Pana). Funkcje w dykasteriach watykańskich: Konsultor Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Funkcje w KEP: Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu, Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Inne funkcje: Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Biskup sandomierski od 04.07.2009 r.