SOBOTA V TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (J 15,18-21)

Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: «Sługa nie jest większy od swego pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”.

Oto słowo Pańskie.

Wiele jest cierpień, na które nie ma rady. Jednak boleśniej niż od chorób czy trudnych warunków materialnych cierpi człowiek od człowieka. Chrystus wyraźnie dziś zapowiada swym wiernym uczniom prześladowanie, jakiego będą doznawać od tzw. „świata”, czyli tych ludzi, którzy pozostają we wrogim stosunku do Boga i Jego przykazań. Jeśli doświadczamy prześladowania to starajmy się naśladować Chrystusa, który zło dobrem zwyciężał.